Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Bílá košile na tři způsoby

Bílá košile na tři způsoby

kosile

Bílou košili potřebuje ve svém šatníku nejen váš partner. Cestu si našla i k dámám. Není divu, sluší všem, bez ohledu na věk, míry nebo příležitost. Ještě ji nemáte? Bílá košile je podobně nesmrtelná jako třeba perly. Už jste si ji pořídila, ale došla vám inspirace, jak a s čím ji nosit? Poradíme vám.

Do prá­ce

Rozumět si bude s libo­vol­ný­mi spo­le­čen­ský­mi kalho­ta­mi. Bílá per­fekt­ně dopl­ní všech­ny ostat­ní odstí­ny – šedou, béžo­vou i čer­nou (dny, kdy neví­me, co na sebe, se s bílou koši­lí stá­va­jí zna­tel­ně sne­si­tel­něj­ší­mi). Máte v zaměst­ná­ní zave­de­ný dress code? S bílou koši­lí dosto­jí­te i těm nej­přís­něj­ším stan­dar­dům for­mal busi­ness. Jestli si vybe­re­te kalho­to­vý kos­tým nebo kos­tým se suk­ní, to už pone­chá­me na vás.

Než nastou­pí­te do zaměst­ná­ní, bílá koši­le vám pro­ká­že služ­bu také ve ško­le. Nevíte, v čem vyra­zit na zkouš­ku, abys­te nepo­bou­ři­la ani oko toho nej­přís­něj­ší­ho zkou­še­jí­cí­ho? Vsaďte na jis­to­tu a oblečte si prá­vě tenhle kou­sek. A nezra­dí vás ani teh­dy, až se bude­te o zaměst­ná­ní někde uchá­zet.

Ve vol­ném čase

Úzké mod­ré dží­ny jsou kla­sic­kým prv­kem dám­ské­ho šat­ní­ku. Jasně jimi říká­te, že víte, co vám slu­ší. Doplňte je bílou koši­lí a výsled­ný efekt pozved­ně­te rudou rtěn­kou. I oděv slo­že­ný z jed­no­du­chých kusů se dá ozvlášt­nit. Pomocnou ruku vám poda­jí doplň­ky. Noste klo­bouk, pořiď­te si šátek, kte­rý si může­te uvá­zat na mno­ho způ­sobů nebo nápad­nou bižu­te­rii. Zkuste tře­ba masiv­ní prs­ten s kame­nem. A může to být i bižu­te­rie, nechce­me po vás, abys­te si dala vylu­xo­vat kon­to. I když pokud by nám chtěl někdo daro­vat tako­vý prs­ten, kte­rý navlé­kl u pří­le­ži­tos­ti zásnub brit­ský násled­ník trů­nu princ Wiliam své nyní již man­žel­ce, asi bychom se nezlo­bi­li.

Pokud si trou­fá­te na odváž­né potr­ha­né dží­ny nebo kože­né kalho­ty, bílá koši­le jim bude slu­šet rov­něž. Bude-li del­ší, tak­že bude zakrý­vat par­tie z neji­tim­něj­ších, uno­sí­te pod ni i legí­ny, kte­ré jsou stej­ně oblí­be­né jako moc­ně zatra­co­va­né.

Do spo­leč­nos­ti

Kostým vás samo­zřej­mě nezkla­me. Připadala bys­te si v něm ale jako úřed­ni­ce, co se odpo­led­ne nestih­la pře­vléct, když se vra­ce­la z kan­ce­lá­ře? Inspirujte se v šat­ní­ku své dra­hé polo­vič­ky. Vyrazit může­te klid­ně v dám­ské obdo­bě pán­ské­ho oble­ku. Podmínkou je zdů­raz­nit svou žen­skou silu­e­tu, oblečte si úzké kaho­ty, vypa­so­va­né sako a vyso­ké pod­pat­ky. Vypadat jako svůj vlast­ní mlad­ší bra­tr roz­hod­ně nechce­te.

Slavné krás­ky si tak­to trouf­nou i na čer­ve­ný kobe­rec. Vy ber­te ohled na to, kam se chys­tá­te, hlu­bo­ká roz­ha­len­ka s nedba­le roz­vá­za­ným motýl­kem po vzo­ru Angeliny Jolie, kte­rá si tak­to v roce 2014 vyra­zi­la na BAFTA Awards (Filmové ceny Britské aka­de­mie), nebo sako na holém těle jsou balanc na hod­ně ten­kém ledě a moh­lo by se stát, že se ošk­li­vě „vykou­pe­te”.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com