Bez vědomí

bez
1989. Sovětské impé­ri­um sláb­ne. Marie a Viktor se po 12 letech vra­ce­jí z lon­dýn­ské­ho exi­lu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže mís­to toho Viktor záhad­ně zmi­zí a Marie najed­nou sto­jí před nej­vět­ší výzvou své­ho živo­ta.

Rok 1989. Marie je pro­fe­si­o­ná­ní hous­list­ka, kte­rá před 12 lety se svým mužem, pro­ná­sle­do­va­ným disi­den­tem Viktorem, uprch­la z tota­lit­ní­ho Československa do Británie. Teď se ale vítr začí­ná poma­lu obra­cet a ve vzdu­chu visí změ­na. Marie by toho ráda vyu­ži­la a po letech koneč­ně navští­vi­la svou rodi­nu. Jenže brzy po návra­tu do Prahy se uka­zu­je, že to byla osu­do­vá chy­ba. Viktor za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí zmi­zí a není jis­té, zda je vůbec naži­vu. Marie chce za kaž­dou cenu zjis­tit, co se s ním sta­lo. Co když však není na prav­du při­pra­ve­na? Ukazuje se totiž, že Viktora nehle­dá jen ona, ale i taj­né služ­by něko­li­ka stá­tů. A čas utí­ká čím dál rych­le­ji, pro­to­že pád želez­né opo­ny se blí­ží...

Části seriálu:  Bez vědomí

 • Bez vědomí

 • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
 • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
 • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
 • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
 • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
 • Recenze: Šarlatán22. srpna 2020 Recenze: Šarlatán Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška (Josef Trojan/Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech […] Posted in Filmové recenze
 • Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových!18. srpna 2020 Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových! Jan Mikolášek má milující rodiče, sestru a bratra. Jeho otec je zahradník a Jan mu v práci pomáhá, takže jeho budoucnost se zdá být jasná. Jeho sestra má ale zdravotní problémy s nohou a […] Posted in Filmové recenze
 • Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland.18. srpna 2020 Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland. V pondělí  17.srpna proběhla v Praze v kině Světozor novinářská projekce nového filmu Agnieszky Holland Šarlatán. Toto životopisné drama bylo inspirované skutečným příběhem Jana Mikuláška, […] Posted in Filmové premiéry
 • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
 • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Přestože dějo­vě občas seri­ál tro­chu „kul­há“ je pod­le mého názo­ru napsán vel­mi nad­stan­dart­ně a s vyso­ce kva­lit­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Na roz­díl od jiných podob­ných seri­á­lo­vých poku­sů i přes díl­čí nedo­stat­ky sne­se Bez vědo­mí vyso­ké měřít­ko a jeho děj je vel­mi nad­ča­so­vý. Doufám,že bude pokra­čo­vat ve dru­hé sérii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 6,67351 s | počet dotazů: 220 | paměť: 47021 KB. | 24.01.2021 - 03:00:10