Kritiky.cz > Spoilery > Bez vědomí

Bez vědomí

bez
1989. Sovětské impé­ri­um sláb­ne. Marie a Viktor se po 12 letech vra­ce­jí z lon­dýn­ské­ho exi­lu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže mís­to toho Viktor záhad­ně zmi­zí a Marie najed­nou sto­jí před nej­vět­ší výzvou své­ho živo­ta.

Rok 1989. Marie je pro­fe­si­o­ná­ní hous­list­ka, kte­rá před 12 lety se svým mužem, pro­ná­sle­do­va­ným disi­den­tem Viktorem, uprch­la z tota­lit­ní­ho Československa do Británie. Teď se ale vítr začí­ná poma­lu obra­cet a ve vzdu­chu visí změ­na. Marie by toho ráda vyu­ži­la a po letech koneč­ně navští­vi­la svou rodi­nu. Jenže brzy po návra­tu do Prahy se uka­zu­je, že to byla osu­do­vá chy­ba. Viktor za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí zmi­zí a není jis­té, zda je vůbec naži­vu. Marie chce za kaž­dou cenu zjis­tit, co se s ním sta­lo. Co když však není na prav­du při­pra­ve­na? Ukazuje se totiž, že Viktora nehle­dá jen ona, ale i taj­né služ­by něko­li­ka stá­tů. A čas utí­ká čím dál rych­le­ji, pro­to­že pád želez­né opo­ny se blí­ží...

Části seriálu:  Bez vědomí

 • Bez vědomí
 • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
 • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
 • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
 • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
 • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
 • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
 • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
 • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […] Posted in Články
 • Recenze: Šarlatán22. srpna 2020 Recenze: Šarlatán Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška (Josef Trojan/Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Přestože dějo­vě občas seri­ál tro­chu „kul­há“ je pod­le mého názo­ru napsán vel­mi nad­stan­dart­ně a s vyso­ce kva­lit­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Na roz­díl od jiných podob­ných seri­á­lo­vých poku­sů i přes díl­čí nedo­stat­ky sne­se Bez vědo­mí vyso­ké měřít­ko a jeho děj je vel­mi nad­ča­so­vý. Doufám,že bude pokra­čo­vat ve dru­hé sérii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...