Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Marissa Meyerová: Bez srdce

Marissa Meyerová: Bez srdce

Bez srdce

Předtím, než se sta­la Srdcovou krá­lov­nou, byla jen oby­čej­nou dív­kou, kte­rá tou­ži­la po vlast­ním pekař­ství, nezá­vis­los­ti a lás­ce. To, co se ode­hrá­lo před slav­ným pří­bě­hem Alenky v Říší divů a za Zrcadlem, napsa­la Marissa Meyerová, autor­ka oblí­be­ných Měsíčních kro­nik.

Cath, dce­ra Markýze ze Želví záto­ky, je nej­lep­ší pekař­kou v celém Srdcovém krá­lov­ství. Chce si otevřít vlast­ní pekař­ství, no ví, že její rodi­če s tím nebu­dou sou­hla­sit. Její záli­bu tole­ru­jí jen pro­to, že její koláč­ky zbož­ňu­je samot­ný Srdcový král.

Na jed­nom z ple­sů, kde hos­ty ohro­mí vystou­pe­ní krá­lo­va nové­ho šaš­ka, se Cath náho­dou dozví, že se s ní král chce zasnou­bit. Zpanikaří a poku­sí se utéct. Při útě­ku se sezná­mí se Šprýmem, šaš­kem, kte­ré­ho kouz­la na ple­se obdi­vo­va­la, a popr­vé ucí­tí sku­teč­nou při­taž­li­vost. Šprým cítí to samé, a tak se jí začne pota­jí dvo­řit. Kvůli Královu dvo­ře­ní a Cathiným rodi­čům drží svůj vztah v taj­nos­ti. To však není jedi­né, co Cath trá­pí. Království ohro­zu­je Tlachapoud, děsi­vý netvor, a nejen to...V Říši divů není nic tako­vé, jako se zdá!

V kni­ze vystu­pu­je mno­ho postav, kte­ré čte­ná­ři zna­jí z knih o Alence, kte­ré napsal Lewis Carroll  - napří­klad Kloboučník a Šklíba, a taky se celým Cathiným pří­bě­hem jako nit vine Carrollova hádan­ka - „Proč je havran jako psa­cí stůl?“ Carroll ji nechal nezod­po­vě­ze­nou, Meyerová uved­la pár mož­ných odpo­vě­dí. Jedna z nich je tahle: „Oba mají brka namo­če­né v inkous­tu.“ Kromě Alenky se Meyerová inspi­ro­va­la i jinou kla­si­kou - bás­ní Havran od Edgara Allana Poea. Podle ní vytvo­ři­la posta­vu Havrana, Šprýmova odda­né­ho spo­leč­ní­ka, i vět­ši­nu jeho prů­po­ví­dek.

Pohádkovou atmo­sfé­ru kro­mě postav a odka­zů na kla­sic­ká díla vytvá­ře­jí i opi­sy, kte­ré jsou potě­še­ním pro fan­ta­zii - čajo­vý dýchá­nek u Kloboučníka, klo­bouk ve tva­ru nadý­cha­né růžo­vé makron­ky, Královy čer­no­bí­lé ple­sy, nej­růz­něj­ší dor­tí­ky, Šprýmova kouzla...to všech­no dělá z kni­hy oprav­do­vý čte­nář­ský záži­tek.

Zvrat na kon­ci kni­hy je pře­kva­pi­vý, neče­ka­ný a pro­zra­zu­je, co bylo pří­či­nou Cathiny tem­né pro­mě­ny v nelí­tost­nou Srdcovou krá­lov­nu.


 • Hodnocení: 95%
 • Autorka: Marissa Meyerová
 • Originální název: Heartless
 • Nakladatelství: Egmont
 • Rok vydá­ní: 2017
 • Počet stran: 416
 • Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

Knihu zakou­pí­te zde.

 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
 • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
 • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […] Posted in Recenze knih
 • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […] Posted in Recenze knih
 • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
 • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […] Posted in Recenze knih
 • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
 • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16188 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53220 KB. | 02.12.2021 - 16:43:33