Kritiky.cz > Pro domov > Beton do každé zahrady

Beton do každé zahrady

img a288355 w1995 t1498748766Pokud se také rádi dívá­te lidem do zahrad, mož­ná jste tak­též zjis­ti­li, že je vlast­ně kaž­dá jiná. Každý maji­tel dom­ku si tu svou zahrád­ku pros­tě upra­ví pod­le svých před­stav. Jedna věc ale téměř nikde nechy­bí. Jsou to beto­no­vé prv­ky.
-         blo­ky
-         pali­sády
-         beto­no­vé díl­ce
-         obrub­ní­ky
-         scho­dy.
okrasná zahrada
Někdy jsou to pou­hé doplň­ky, kte­ré mají mít jen este­tic­kou funk­ci. Některé jsou tu úče­lo­vě, pro­to­že mají za úkol něco důle­ži­té­ho.Vyšší beto­no­vé pali­sády nebo sva­ho­vé sloup­ky pou­ží­vá­me tam, kde chce­me upra­vit rovi­nu na výš­ko­vě čle­ni­tou oblast. Jestliže chce­me svah zpev­nit, může­me také tyto prv­ky pou­žít, ale je nut­né k nim dotvo­řit beto­no­vý základ. To už je tro­chu slo­ži­těj­ší zále­ži­tost, pro­to­že v tom­to pří­pa­dě je nut­ná ješ­tě fil­trač­ní pod­kla­do­vá vrst­va z dob­ře upě­cho­va­né­ho štěr­ku. Filtrační vrst­va by měla být vyso­ká pat­náct cen­ti­me­t­rů. Sloupky usa­dí­me asi do tře­ti­ny jejich cel­ko­vé výš­ky.

Neviditelný zahradní prvek

Všechny beto­no­vé doplň­ky, kte­ré si na zahra­du dáme, by měly půso­bit sehra­ným dojmem.Měly by nám ale také usnad­nit prá­ci na zahra­dě a údrž­bu chod­ní­ků a oko­lí kolem záho­nů.
§  Palisády a obrub­ní­ky zame­zí odpa­dá­vá­ní hlí­ny na nežá­dou­cí mís­ta, a tak nám ušet­ří mno­ho času.
Zajímavou zále­ži­tos­tí je nevi­di­tel­ný obrub­ník. Ten se pou­ží­vá tam, kde chce­me mít napří­klad kamen­ný zásyp. Na roz­hra­ní tráv­ní­ku a zmí­ně­né­ho kamen­né­ho zásy­pu se do země zabu­du­jí sub­til­ní plas­to­vé obrub­ní­ky. Aby si sed­ly na to správ­né mís­to a vydr­že­ly tam, je potře­ba je ukot­vit plas­to­vý­mi nebo oce­lo­vý­mi hře­by.
velká zahrada
§  Plastové obrub­ní­ky, kte­ré vypa­da­jí spí­še jen jako pásy, může­me libo­vol­ně tva­ro­vat do všech mož­ných oblých tva­rů. Můžeme tak dát naší zahrád­ce nádech luxus­ních zámec­kých zahrad.
§  A ješ­tě jed­nu výho­du s sebou nevi­di­tel­ný obrub­ník při­ná­ší. Můžeme zajet se sekač­kou až pří­mo k samé­mu kra­ji záho­nu nebo chod­ní­ku.


Foto: Pixabay

  • TOP 6 bylinek pro domácí pěstování12. května 2021 TOP 6 bylinek pro domácí pěstování Bylinky patří mezi nepostradatelné součástí kuchyně každé správné hospodyňky, mají léčivé účinky, dají se sušit do čajů a hodí se i k přípravě koktejlů. Jejich pěstování a údržba je […] Posted in Pro domov
  • Jeřabiny na zahradě11. května 2021 Jeřabiny na zahradě Jeřáb obecný je strom, který se vyskytuje na celé severní polokouli. Tento strom je zastoupen okolo osmdesáti druhy, a je nejenom krásný, ale také užitečný, s bílými květy, a s […] Posted in Pro domov
  • BIO zelenina z vlastní zahrádky7. května 2021 BIO zelenina z vlastní zahrádky BIO zelenina v obchodě je velmi drahá, co si budeme povídat. Proto se nám mnohdy nechce do něčeho takového příliš investovat. I přesto, že bychom investovali do vlastního zdraví. […] Posted in Pro domov
  • Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény13. dubna 2021 Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény Bazén nepředstavuje jedinou investici, neboť v rámci zajištění čisté vody a dlouhé životnosti, je zapotřebí pořídit i jisté nepostradatelné příslušenství. Pro udržení teplé vody a […] Posted in Pro domov
  • Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní20. března 2021 Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní Sportujete s nadšením, anebo se na sport raději podíváte v ležící poloze na pohovce, a jste rádi, že se nemusíte ani pohnout? Pokud patříte k té druhé skupině, vězte, […] Posted in Pro domov
  • Proč pěstovat na zahradě stromy8. března 2021 Proč pěstovat na zahradě stromy Pokud se vám zdá, že na vaší zahradě, kde rostou stromy, je chladněji než na ulici, máte pravdu. Není to jen vaše zdání, stromy skutečně snižují teplotu ve svém okolí. Mají však i […] Posted in Pro domov
  • Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek28. února 2021 Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek Klíčení je přirozená věc, která je na počátku veškerého snažení rostliny o samotné rozmnožování. Pokud se chcete pěstováním rostlin zabývat, pak budete potřebovat kvalitní semena na […] Posted in Pro domov
  • Divoká zahrada ve stylu romantismu23. února 2021 Divoká zahrada ve stylu romantismu Dopřejte si uklidňující zmatek Přes všechny úpravy, jaké můžete se svojí zahradou buď vy sami, nebo designéři vymyslet, se poslední dobou do módy opět dostává zahrada úplně bez zásahů […] Posted in Pro domov
  • Zahrada a péče o ní5. února 2021 Zahrada a péče o ní Dnes se stále více snažíme, aby příroda prostoupila i naše příbytky. Proto bydlení, kde můžeme využívat i zahradu, je velmi žádané. Má to mnoho výhod. V létě můžeme na zahradě relaxovat, […] Posted in Pro domov
  • Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže!2. února 2021 Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže! Poslední dobou musí stále více lidí řešit problém typický pro městský život – tedy nedostatek místa. Pokud vlastníte zahradu, která není na druhém konci metropole, máte šťastný život. […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,68097 s | počet dotazů: 207 | paměť: 52569 KB. | 12.05.2021 - 17:42:47
X