Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Beseda se spisovatelkou a křest knihy

Beseda se spisovatelkou a křest knihy

DSC00365

V pátek 2.února pro­běh­la v Městské knihov­ně v Praze bese­da se spi­so­va­tel­kou Martou Davouze (Železnou). Ve vel­kém sále uví­tal hos­ty mode­rá­tor veče­ra David Železný, kte­rý zastou­pil své­ho bra­t­ra Jakuba Železného. Přivítal hlav­ní posta­vu veče­ra, svo­ji mat­ku a spi­so­va­tel­ku žijí­cí ve Francii, paní Martu Davouze a její hos­ty. Poté již násle­do­va­la bese­da, kdy se návštěv­ní­ci pta­li spi­so­va­tel­ky na zají­ma­vos­ti ze živo­ta ve Francii, na její kníž­ky, ces­to­vá­ní, ad. Na závěr pak byla pokřtě­na kni­ha Celej Franz, kte­rá prá­vě vychá­zí v nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. V ní se spi­so­va­tel­ka zabý­vá živo­tem Věry Saudkové, nete­ře Franze Kafky a man­žel­ky a inspi­rá­tor­ky pře­kla­da­te­le Shakespearova díla E.A.Saudka.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...