Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Bernard Minier: Tma

Bernard Minier: Tma

Tma
Tma

Cvak. Zhasne se svět­lo, oči lehce una­ve­né vní­ma­jí jen obry­sy a pak už ani ty. Ale co má tako­vá tma vše v sobě?

Třetí román auto­ra Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chlad­ných sever­ských kri­mi. Rozervaný detek­tiv, dív­ka na prv­ní pohled bez posk­vrn­ky.

Má v sobě vše, co by měla správ­ná detek­tiv­ka mít. Moment stra­chu stří­dá ješ­tě vět­ší běs. Stránku po    strán­ce oče­ká­vá­te co při­jde, nejste schop­ni kni­hu jen tak odlo­žit. I na úkor toho, že román budí hrů­zu i ve dne, natož večer před spa­ním.

Autor bri­lant­ně nazna­ču­je, nepře­há­ní a veli­ce přes­ně dodr­žu­je křiv­ku napě­tí. Drží tak prim mezi sou­čas­ný­mi auto­ry kri­mi­nál­ní­ho žán­ru.

Tma dove­de být nepří­jem­ná. Tma dove­de dráž­dit k nepří­čet­nos­ti. Tma vzru­šu­je.

Ale tahle tma? Přečtěte si a uvi­dí­te sami…..Nebo  spíš neu­vi­dí­te?


  • Autor:Bernard Minier
  • Žánr:thriller
  • Nakladatelstvi:XYZ
  • Datum vydá­ní:06.06.2016

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81820 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56609 KB. | 29.06.2022 - 12:43:58