Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Petra Borová & Grada Publishing, a.s.
Petra Borová & Grada Publishing, a.s.

Jednou na jaře, pod veli­kým kop­cem, z kuk­ly vykouk­nul Bělásek. Jako motýl ale nevy­pa­dal, byl to motý­lí člo­ví­ček. Prozkoumejte spo­lu s ním neo­by­čej­nost motý­lí říše a vydej­te se na dob­ro­druž­nou výpra­vu. Setkáte se s hou­sen­ka­mi vše­mož­ných tva­rů a s motý­ly vod­ní­mi, zim­ní­mi, těmi bez kří­del i tako­vý­mi, kte­ří umě­jí hla­si­tě piš­tět. Odhalte neu­vě­ři­tel­né zázra­ky pří­ro­dy a ješ­tě mno­hem, mno­hem víc…

Be02

Kniha obsa­hu­je 30 krat­ších kapi­tol, ale nele­kej­te se ani počtu strá­nek, zhru­ba polo­vi­nu stran kni­hy tvo­ří nád­her­né obráz­ky pří­mo od autor­ky, kte­rá si kni­hu i sama ilu­stro­va­la. Jednotlivé kapi­to­ly jsou veli­ce zají­ma­vě pojme­no­vá­ny. Příběh je oprav­du obdi­vu­hod­ný a pojed­ná­vá, jak jinak než o motý­lech a dal­ších malých zví­řát­kách s tím sou­vi­se­jí­cích, ale k pře­kva­pe­ní se obje­ví také člo­věk nebo hlo­dav­ci.

Klobouk dolů před autor­kou, kte­rá si nejen pří­běh sama vymys­le­la, ale i nád­her­ně ilu­stro­va­la. Kniha nadchne hlav­ně fan­dy do pří­ro­dy a děti, kte­ré jsou zví­da­vé, nalez­ne­te zde spous­tu dru­hů motý­lů včet­ně pár infor­ma­cí o jejich prů­bě­hu živo­ta, člo­věk ani netu­šil kolik krás­ných stvo­ře­ní se na jaře a v létě, nad zemí pohy­bu­je, a to vše je zakom­po­no­va­né do pří­bě­hu malé­ho Běláska s tělem malé­ho člo­víč­ka, kte­rý se pohy­bu­je po pří­ro­dě. Knihu pře­čtou i začá­teč­ní­ci, je psá­na vel­kým pís­mem, a kapi­to­ly jsou tak ako­rát dlou­hé. Obrázky jsou nád­her­né, kni­ha Vás oprav­du doslo­va pohl­tí.

Bel03

Něco málo o autor­ce

Irena Ričlová Lachoutová je spi­so­va­tel­ka a ilu­strá­tor­ka. S dět­mi a man­že­lem žije v Třebotově psa­ní a ilu­stro­vá­ní dět­ských knih je nedíl­nou sou­čás­tí její­ho živo­ta. První ilu­stra­ce nakres­li­la už jako žáky­ně základ­ní ško­ly do učeb­ni­ce čes­ké­ho jazy­ka.

 • Neobyčejný svět motý­lů
 • Autor: Irena Ričlová Lachoutová
 • Ilustrace: Irena Ričlová Lachoutová
 • Edice: Pohádkové čte­ní
 • Věk: Od 4 let
 • Vydáno: 17.03.2022
 • Počet stran: 160

Foto: Petra Borová & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
 • Westworld - Auspicia (S04E01)27. června 2022 Westworld - Auspicia (S04E01) Je tomu dva roky, co šla třetí série Westworldu. Dolores, "počítačový mozek lidstva"... lidé... počítače byly zničeny. A po sedmi seriálových letech se vracíme do světa technologie […] Posted in TV Recenze
 • Jitřní záře27. června 2022 Jitřní záře Jedná se o 6 dílnou seriálovou sérii, kterou můžeme zhlédnout pouze na internetové televizi Voyo. Premiéra na Voyo v ČR byla 10.6.2022, poté přidávají nový díl každý pátek, je však škoda, […] Posted in TV Recenze
 • Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii27. června 2022 Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii ,,Lidé jako vy vymírají.´´ ,,Možná ano, pane. Ale dneska ne´´. Poslední dvě věty z prvního traileru na Top Gun: Maverick jakoby částečně reflektovali kariéru Toma Cruise a dokázali […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
 • Pražský snímek "White Bird: A Wonder Story" s Gillian Andersonovou, má premiérový trailer27. června 2022 Pražský snímek "White Bird: A Wonder Story" s Gillian Andersonovou, má premiérový trailer White Bird: A Wonder Story, který se natáčel v České republice v prvních měsících roku 2021, se dočkal prvního oficiálního traileru před plánovaným datem premiéry v USA 14. října 2022. V […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti27. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti Boba Fett (Temuera Morrison), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Din Djarin (Pedro Pascal) a jejich spojenci se definitivně pouští do osudové bitvy.......Finále sedmidílného seriálu The Book of […] Posted in TV Recenze
 • Muž z Toronta26. června 2022 Muž z Toronta Vlatně tu není moc, co komentovat. Klasická béčková komedie kde Kevin Hart hraje Kevina Harta a snaží se vytěžit co nejvíc co nejvíce dolarů ze vtipů o své výšce, které ovšem přestanou po […] Posted in Filmové recenze
 • Včela na mušce - 40 %26. června 2022 Včela na mušce - 40 % I velmi zkušený komediální herec chce, aby jej v televizi a na internetu viděli pravidelně. Jedním z herců, který už má vyděláno a snaží se vrhnout do nových projektů, je Rowan Atkinson. […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,10561 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56604 KB. | 28.06.2022 - 03:52:31