Kritiky.cz > Filmové recenze > Battlestar Galactica: The Plan [80%]

Battlestar Galactica: The Plan [80%]

plAtildeiexcln 2

The Cylons were cre­a­ted by man. They rebelled. They evol­ved. They look and feel human. Some are pro­gra­m­med to think they are human. There are many copies. And they have a plan.

 

A je to. Už žád­né dal­ší série, žád­né spe­ci­ál­ní epi­zo­dy, nic. Když pomi­ne­me v led­nu star­tu­jí­cí Capricu, kte­rá se však ode­hrá­vá v době, kdy vět­ši­na původ­ních postav ješ­tě ani neby­la na svě­tě, seri­ál Battlestar Galactica ode­šel s fan­fá­ra­mi na věč­né časy už před půl rokem, a teč­ku za ním až nyní dělá jeho posled­ní tele­viz­ní film, The Plan. A navzdo­ry oče­ká­vá­ní, spí­še než fak­tic­ká, je to teč­ka pře­de­vším emo­ci­o­nál­ní.

 

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz/

 

Plán totiž není žád­ná ody­sea cylon­skou his­to­rií, kte­rá by vám na stří­br­ném pod­no­se osvět­li­la všech­ny pozůsta­lé nejas­nos­ti ze seri­á­lu. Místo epic­ké vysvět­lo­vač­ky se nová Galactica nao­pak zamě­řu­je na to, co jí jde nej­líp. Na pitvá­ní se v melan­cho­lii hlav­ních hrdi­nů, budo­vá­ní tís­ni­vé atmo­sfé­ry a na mož­nost těm nelí­tost­ným stro­jům, kte­ré vyhu­bi­ly sko­ro celou lid­skou popu­la­ci, ale­spoň tro­chu poro­zu­mět.

 

 

 

Film popi­su­je pří­běhy dvou kopií cylon­ské­ho mode­lu č. 1 (bra­tr Cavil), jed­no­ho vedou­cí­ho sku­pi­nu Cylonů na palubě Battlestar Galacticy těs­ně po Pádu Kolonií, dru­hé­ho infil­tru­jí­cí­ho se do záškod­nic­ké jed­not­ky Sama Anderse na posta­po­ka­lyp­tic­ké Caprice. Sledujeme tak dvě iden­tic­ké osob­nos­ti, avšak ve zce­la roz­díl­ných pro­stře­dích, kde obě svým vlast­ním způ­so­bem odha­lu­jí kámen úra­zu celé­ho Plánu Cylonů, kte­ří se chtě­li nato­lik podo­bat lidem, až nako­nec pře­sta­li být jejich samozva­ně povzne­se­něj­ší­mi výtvo­ry.

A prá­vě postup­né pod­lé­há­ní vlast­ní lid­skosti Cavilovy sku­pi­ny je asi nej­in­ten­ziv­něj­ší motiv celé­ho fil­mu. Vedle toho je tak tro­chu smut­ným fak­tem, že jinak Plán není nic jiné­ho, než pou­ze hře­ji­vé při­po­me­nu­tí prv­ních dvou řad seri­á­lu. Bohužel, čím víc vám v prů­bě­hu fil­mu budou pře­bý­vat recyklo­va­né zábě­ry a chy­bět jaké­ko­liv vyš­ší spo­ji­tos­ti, tím víc pro vás bude i pou­há exis­ten­ce toho­hle fil­mu zřej­mě laci­něj­ší. A to hlav­ně pak pro­to, kolik by nám toho myto­lo­gie Battlestar Galacticy ješ­tě moh­la nabíd­nout.

 

(I don’t want to be human! I want to see gam­ma rays, I want to hear X-rays, and I want to smell dark mat­ter. I want to reach out with some­thing other than these pre­hensi­le paws and feel the solar wind of a super­no­va flowing over me. I’m a machi­ne and I could know much more.)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • n200804240957 Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat […]
  • Daredevil6. května 2003 Daredevil Další tajemný mstitel touží po spravedlnosti… Pokud jste fanoušky comicsů, musíte být tím, co se děje ve světa filmu, nadšeni. Adaptace těchto kreslených sešitů se stále častěji […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Avengers: Endgame25. dubna 2019 Avengers: Endgame Největší filmová událost posledních let je tady. Završení plánů Marvelu, které začaly v roce 2008 a zároveň také rozuzlení příběhu, který přesně před rokem přišel do kin v Avengers: […]
  • Osudové peníze (2010)23. ledna 2012 Osudové peníze (2010) Film Osudové peníze režiséra Jiřího Krejčíka jsem shlédl včera a musím uznat, že v tomto případě veřejnoprávní peníze padly na úrodnou půdu. Režisér Krejčík je klasikem českého (potažmo […]
  • Image119. října 2003 Princezna Mononoke Nejúspěšnější japonský film všech dob z dílny slavného animátorského studia Ghibli.    Za dávných časů, když byla ještě země pokryta lesy....sídlili zde již odnepaměti Duchové bohů.. […]
  • n200606182149 hedge118. června 2006 Za plotem ( Over the Hedge ) Dream Works už je zase tady s novým animovaným filmem. Zatím se ještě nejedená o třetí pokračování Shreka, neb zvířecí rodinný film s názvem Za plotem.Během doby co zvířátka prodělávala […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Zelená míle12. května 2005 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […]