Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Battlestar Galactica: The Plan [80%]

Battlestar Galactica: The Plan [80%]

plAtildeiexcln 2
plAtildeiexcln 2

The Cylons were cre­a­ted by man. They rebelled. They evol­ved. They look and feel human. Some are pro­gra­m­med to think they are human. There are many copies. And they have a plan.

 

A je to. Už žád­né dal­ší série, žád­né spe­ci­ál­ní epi­zo­dy, nic. Když pomi­ne­me v led­nu star­tu­jí­cí Capricu, kte­rá se však ode­hrá­vá v době, kdy vět­ši­na původ­ních postav ješ­tě ani neby­la na svě­tě, seri­ál Battlestar Galactica ode­šel s fan­fá­ra­mi na věč­né časy už před půl rokem, a teč­ku za ním až nyní dělá jeho posled­ní tele­viz­ní film, The Plan. A navzdo­ry oče­ká­vá­ní, spí­še než fak­tic­ká, je to teč­ka pře­de­vším emo­ci­o­nál­ní.

 

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz/

 

Plán totiž není žád­ná ody­sea cylon­skou his­to­rií, kte­rá by vám na stří­br­ném pod­no­se osvět­li­la všech­ny pozůsta­lé nejas­nos­ti ze seri­á­lu. Místo epic­ké vysvět­lo­vač­ky se nová Galactica nao­pak zamě­řu­je na to, co jí jde nej­líp. Na pitvá­ní se v melan­cho­lii hlav­ních hrdi­nů, budo­vá­ní tís­ni­vé atmo­sfé­ry a na mož­nost těm nelí­tost­ným stro­jům, kte­ré vyhu­bi­ly sko­ro celou lid­skou popu­la­ci, ale­spoň tro­chu poro­zu­mět.

 

 

 

Film popi­su­je pří­běhy dvou kopií cylon­ské­ho mode­lu č. 1 (bra­tr Cavil), jed­no­ho vedou­cí­ho sku­pi­nu Cylonů na palubě Battlestar Galacticy těs­ně po Pádu Kolonií, dru­hé­ho infil­tru­jí­cí­ho se do záškod­nic­ké jed­not­ky Sama Anderse na posta­po­ka­lyp­tic­ké Caprice. Sledujeme tak dvě iden­tic­ké osob­nos­ti, avšak ve zce­la roz­díl­ných pro­stře­dích, kde obě svým vlast­ním způ­so­bem odha­lu­jí kámen úra­zu celé­ho Plánu Cylonů, kte­ří se chtě­li nato­lik podo­bat lidem, až nako­nec pře­sta­li být jejich samozva­ně povzne­se­něj­ší­mi výtvo­ry.

A prá­vě postup­né pod­lé­há­ní vlast­ní lid­skosti Cavilovy sku­pi­ny je asi nej­in­ten­ziv­něj­ší motiv celé­ho fil­mu. Vedle toho je tak tro­chu smut­ným fak­tem, že jinak Plán není nic jiné­ho, než pou­ze hře­ji­vé při­po­me­nu­tí prv­ních dvou řad seri­á­lu. Bohužel, čím víc vám v prů­bě­hu fil­mu budou pře­bý­vat recyklo­va­né zábě­ry a chy­bět jaké­ko­liv vyš­ší spo­ji­tos­ti, tím víc pro vás bude i pou­há exis­ten­ce toho­hle fil­mu zřej­mě laci­něj­ší. A to hlav­ně pak pro­to, kolik by nám toho myto­lo­gie Battlestar Galacticy ješ­tě moh­la nabíd­nout.

 

(I don’t want to be human! I want to see gam­ma rays, I want to hear X-rays, and I want to smell dark mat­ter. I want to reach out with some­thing other than these pre­hensi­le paws and feel the solar wind of a super­no­va flowing over me. I’m a machi­ne and I could know much more.)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Král Artuš23. prosince 2021 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Retro filmové recenze
  • #1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 %8. ledna 2019 #1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 % Alpha 2: Bogdanovův klan (Alpha: Clan Bogdanov)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Původně v této podobě vyšlo jako "Alpha: Clan Bogdanov" v roce 1997. České vydání má […] Posted in Recenze komiksů
  • #56 - Carrie (1976)30. března 2020 #56 - Carrie (1976) Stephen King má lepší knihy a horší knihy, stejně jako adaptace jeho děl jsou lepší a horší. "Carrie" je rozhodně jedním z toho lepšího - nejlepšího - co můžeme sledovat. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tohle je VLÁĎA | Survivor CZ&SK6. května 2022 Tohle je VLÁĎA | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Revizoři2. února 2005 Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech trasách. Během dne se nejen setkají s cestujícími, ale možná taky svedou souboje mezi sebou. K ději […] Posted in Filmové recenze
  • Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 %12. ledna 2017 Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 % Mrazivé období plné sněhu a ostrého větru nikoho ven neláká, ale členové Myší hlídky si nemohou vybírat čas, kdy budou plnit důležité úkoly. Obyvatelé Myšího teritoria své Myší hlídce věří […] Posted in Recenze knih
  • # Nový plakát k seriálu Loki.21. června 2021 # Nový plakát k seriálu Loki. # Nový plakát k seriálu Loki. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Trocha pathosu19. července 2019 Trocha pathosu Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Ztráty a lži (Sophie Hannah)2. září 2015 Ztráty a lži (Sophie Hannah) Návrat jedné z nejslavnějších literárních postav Hercula Poirota patřil mezi nejvýznamnější knižní události roku 2014. U nás nepříliš známá autorka Sophie Hannah rázem několikrát znásobila […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38060 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56664 KB. | 28.06.2022 - 20:11:06