Batman: Arkham Knight (PC)


Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové kon­zo­le. Nebudu recen­zo­vat nové­ho Batman pro nové kon­zo­le. Hezky si napíšu kri­ti­ku Batmana pro PC.

Tak jsem si jej kou­pil, lev­ně. Své zdro­je neřek­nu, ale cena 777 Kč mně láka­la. Tak si ho na nově sesta­ve­ném PC, ten před­cho­zí ode­šel do věč­ných lovišť, nain­sta­lu­ji a uvi­dím, jest­li je to dob­rá hra pro můj PC.

Když už šlo ply­nu­le GTA V, tak by moh­la jít ply­nu­le i hra, kte­rá vychá­zí v podob­nou dobu. Začal jsem i hrát i star­ší ver­ze, abych měl s čím porov­ná­vat a bohu­žel mně hra vel­mi tech­no­lo­gic­ky zkla­ma­la. Bohužel se to tvůr­cům, kte­ří tvo­ři­li PC ver­zi, nepo­da­ři­lo. Počítač není kon­zo­le, kde se dá někte­ré věci tole­ro­vat. U počí­ta­če sedí­me v maxi­mál­ní vzdá­le­nos­ti půl met­ru o LCD, jsme navyklí na rych­lost fps, čím víš, tím líp, a hrá­či sle­du­jí kaž­dý pixel, kte­rý se jim na jejím počí­ta­či zob­ra­zí.

Ne že by hra neby­la dob­rá, ale pro počí­tač se nepo­da­ři­lo vše. Po jejich před­chůd­cích, kte­ré jsem taky hrál, byli její před­ci lep­ší. Arkham Asylum, City  i Origins při­ná­še­li pěk­ný pocit ze hry. Nejde totiž o gra­fic­ké vymo­že­nos­ti, kte­ré upe­čou Váši gra­fi­ku, ale o pocit ze hry. To měli před­cho­zí tři díly lep­ší.

Máme sice neví­ce mož­nos­ti, jak s Batmanem pora­dit pro­tiv­ní­ky a to včet­ně Batmobilu, ale pocit ze hry není tak doko­na­lý.

Nemluvě o tom, že PC ver­ze je zmr­še­ná. Občas se mi při star­tu sek­la. A nemlu­vím o znač­ném pro­pa­du fps při otá­če­ní. Jako kdy­by se nestí­ha­li načíst všech­na data. Byl jsem pro­to nucen nasta­vit detaily,textury na low, aby mně to zpo­ma­lo­vá­ní netrá­pi­lo.

Mezi vel­ké zápo­ry při­ne­su i maxi­mál­ní počet fps na 30, kte­ré sice kon­zo­lo­vé hrá­če netrá­pí, ty už jsou na to zvyklí, ale počí­ta­čo­ví hrá­či jsou vel­cí kri­ti­ci. Pokud se jim počet sním­ků za sekun­du neu­stá­le zmen­šu­je, tak vel­mi mru­čí jako já.

Možná, že je pro nové kon­zo­le Batman hrou roku, tak pro PC to tak není. Počítačoví fanouš­ci jsou vel­mi kri­tič­tí a tak dám této hře pou­ze 50 %.Tj: 80 % za kva­li­tu hry a zába­vy a 20 % za zpra­co­vá­ní tech­no­lo­gie.

Moje gameplaye


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Mafia 3 - 50 %11. října 2016 Mafia 3 - 50 % Co když se zeptáme všemožných fanoušků, která česká hra je nejslavnější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky […]
  • Dovetail Games Euro Fishing CZ12. června 2016 Dovetail Games Euro Fishing CZ Chcete opravdu něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v okolí máte rybník a k tomu rybářský lístek nebo si chytání ryb můžete pustit na svém PC. Vývojáři ze studia Dovetail se […]
  • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]
  • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […]
  • NHL 17 - 50 %21. září 2016 NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nové NHL, tentokrát v ročníku 17. Už je pouze pro nejnovější konzole. Pro PC je to už vážně 8 let bez […]
  • První dojem z Civilization VI25. října 2016 První dojem z Civilization VI Už při prvních spuštěných minutách hry je vidět rapidní rozdíl mezi předchozím a novým dílem Civilization. Civilization VI se dočkala opravdu nového kabátu včetně pořádné grafiky. Při […]
  • Pokémon GO29. července 2016 Pokémon GO Je nějaká hra pro mobily, která nás vyžene z kanceláří a vydáte se s ní do širého světa? Byla to Ingress. Pokémon Go je další generací hry, která, když Vás zaujme, tak s ní strávíte […]
  • Watch Dogs 2 - 70 %18. června 2017 Watch Dogs 2 - 70 % Pro Xbox live právě vyšel první díl série Watch Dogs zdarma, tedy pouze pro členy, kteří si platí účet Gold. Recenzuji ale pokračování, druhý díl, který má pokročit v hackerské simulaci ve […]
  • Transport Fever - 95 %20. listopadu 2016 Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? Hra Transport Fever je přesně ta pravá. Před několika lety vyšla hra Train Fever. Hra, které […]
  • Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi23. června 2016 Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi Po rozšíření s podtitulem Srdce z kamene jsme se před necelým měsícem dočkali  posledního rozšíření pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesoucího jméno O víně a krvi. A na začátek je rovnou […]