Kritiky.cz > Recenze her > Batman: Arkham Knight (PC)

Batman: Arkham Knight (PC)

Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové kon­zo­le. Nebudu recen­zo­vat nové­ho Batman pro nové kon­zo­le. Hezky si napíšu kri­ti­ku Batmana pro PC.

Tak jsem si jej kou­pil, lev­ně. Své zdro­je neřek­nu, ale cena 777 Kč mně láka­la. Tak si ho na nově sesta­ve­ném PC, ten před­cho­zí ode­šel do věč­ných lovišť, nain­sta­lu­ji a uvi­dím, jest­li je to dob­rá hra pro můj PC.

Když už šlo ply­nu­le GTA V, tak by moh­la jít ply­nu­le i hra, kte­rá vychá­zí v podob­nou dobu. Začal jsem i hrát i star­ší ver­ze, abych měl s čím porov­ná­vat a bohu­žel mně hra vel­mi tech­no­lo­gic­ky zkla­ma­la. Bohužel se to tvůr­cům, kte­ří tvo­ři­li PC ver­zi, nepo­da­ři­lo. Počítač není kon­zo­le, kde se dá někte­ré věci tole­ro­vat. U počí­ta­če sedí­me v maxi­mál­ní vzdá­le­nos­ti půl met­ru o LCD, jsme navyklí na rych­lost fps, čím víš, tím líp, a hrá­či sle­du­jí kaž­dý pixel, kte­rý se jim na jejím počí­ta­či zob­ra­zí.

Ne že by hra neby­la dob­rá, ale pro počí­tač se nepo­da­ři­lo vše. Po jejich před­chůd­cích, kte­ré jsem taky hrál, byli její před­ci lep­ší. Arkham Asylum, City  i Origins při­ná­še­li pěk­ný pocit ze hry. Nejde totiž o gra­fic­ké vymo­že­nos­ti, kte­ré upe­čou Váši gra­fi­ku, ale o pocit ze hry. To měli před­cho­zí tři díly lep­ší.

Máme sice neví­ce mož­nos­ti, jak s Batmanem pora­dit pro­tiv­ní­ky a to včet­ně Batmobilu, ale pocit ze hry není tak doko­na­lý.

Nemluvě o tom, že PC ver­ze je zmr­še­ná. Občas se mi při star­tu sek­la. A nemlu­vím o znač­ném pro­pa­du fps při otá­če­ní. Jako kdy­by se nestí­ha­li načíst všech­na data. Byl jsem pro­to nucen nasta­vit detaily,textury na low, aby mně to zpo­ma­lo­vá­ní netrá­pi­lo.

Mezi vel­ké zápo­ry při­ne­su i maxi­mál­ní počet fps na 30, kte­ré sice kon­zo­lo­vé hrá­če netrá­pí, ty už jsou na to zvyklí, ale počí­ta­čo­ví hrá­či jsou vel­cí kri­ti­ci. Pokud se jim počet sním­ků za sekun­du neu­stá­le zmen­šu­je, tak vel­mi mru­čí jako já.

Možná, že je pro nové kon­zo­le Batman hrou roku, tak pro PC to tak není. Počítačoví fanouš­ci jsou vel­mi kri­tič­tí a tak dám této hře pou­ze 50 %.Tj: 80 % za kva­li­tu hry a zába­vy a 20 % za zpra­co­vá­ní tech­no­lo­gie.

Moje gameplaye

  • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […] Posted in Recenze her
  • NHL 17 - 50 %21. září 2016 NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nové NHL, tentokrát v ročníku 17. Už je pouze pro nejnovější konzole. Pro PC je to už vážně 8 let bez […] Posted in Recenze her
  • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […] Posted in Recenze her
  • První dojem z Civilization VI25. října 2016 První dojem z Civilization VI Už při prvních spuštěných minutách hry je vidět rapidní rozdíl mezi předchozím a novým dílem Civilization. Civilization VI se dočkala opravdu nového kabátu včetně pořádné grafiky. Při […] Posted in Recenze her
  • Pokémon GO29. července 2016 Pokémon GO Je nějaká hra pro mobily, která nás vyžene z kanceláří a vydáte se s ní do širého světa? Byla to Ingress. Pokémon Go je další generací hry, která, když Vás zaujme, tak s ní strávíte […] Posted in Recenze her
  • Watch Dogs 2 - 70 %18. června 2017 Watch Dogs 2 - 70 % Pro Xbox live právě vyšel první díl série Watch Dogs zdarma, tedy pouze pro členy, kteří si platí účet Gold. Recenzuji ale pokračování, druhý díl, který má pokročit v hackerské simulaci ve […] Posted in Recenze her
  • Transport Fever - 95 %20. listopadu 2016 Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? Hra Transport Fever je přesně ta pravá. Před několika lety vyšla hra Train Fever. Hra, které […] Posted in Recenze her
  • Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi23. června 2016 Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi Po rozšíření s podtitulem Srdce z kamene jsme se před necelým měsícem dočkali  posledního rozšíření pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesoucího jméno O víně a krvi. A na začátek je rovnou […] Posted in Recenze her
  • Wolfenstein The New Order11. července 2017 Wolfenstein The New Order Zrecenzovat hru, která je starší, je trochu snazší než u novinek, ale má to svá úskalí. V době vydání hry byla velká konkurence a rok 2015 byl plný velkých a úspěšných her. Jednou hrou, […] Posted in Recenze her
  • Destiny20. července 2016 Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná se velké peníze vynaložené na hru, ale né vždy se hra povede podle plánu a tak po grafické […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...