Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Barva roku 2016 zvolená americkou institucí

Barva roku 2016 zvolená americkou institucí

barva

Pantone Color Institute je firma z amerického New Jersey. Jedná se v oblasti barev o respektovanou autoritu. Vážně je to možné, vaše okolí vás může respektovat i za něco takového, jako jsou barvy. Pantone je totiž známá pro svůj systém barev, který nazvala Pantone Matching System. Jedná se vlastně o škálu barev, využívá se v dnešní době především v oblasti tisku. Nás ale bude zajímat z jejího působení samozřejmě něco, co proniká na módní mola a následně i do našich skříní a kosmetických přihrádek.

Je jím kaž­do­roč­ně vyhla­šo­va­ná barva roku. Poprvé ji spo­leč­nost vyhlá­si­la už v roce 2000. Tou byla pro zají­ma­vost barva, kte­rá se v ori­gi­ná­le jme­nu­je Cerulean, tedy blan­kyt­ná mod­rá. Je to přes­ně ta čis­tá, záři­vá barva oblo­hy bez mráč­ků. Vpravdě idy­lic­ký odstín. Možná máte ješ­tě v živé pamě­ti loň­skou bar­vu roku. V roce 2015 kra­lo­va­la Marsala, tedy tem­ně čer­ve­no­hně­dá barva zná­mé­ho vína. Tady pro změ­nu Pantone zahrá­lo na dra­ma­tic­kou stru­nu. Marsala dost mož­ná nemi­nu­la ani vás. Kdo neměl halen­ku nebo top, poří­dil si tře­ba lak na neh­ty, oční stí­ny a ty odváž­něj­ší z nás tře­ba i rtěn­ku. Hnědé odstí­ny na rtech oprav­du nezmi­ze­ly s kon­cem 90. let, ač si to mož­ná někte­ří ško­do­li­bě přá­li.

A letos? Roku 2016 vlád­nou pas­tel­ky. Tou klí­čo­vou bar­vou, vlast­ně barva­mi, se totiž sta­ly hned dva odstí­ny. A oba při­po­mí­na­jí slad­kou cuk­ro­vou vatu. Jemně mod­rá Serenity a panen­kov­ská růžo­vá Rose Quartz.

Proč zrov­na tyhle dvě? Dáme si malý his­to­ric­ký exkurz. Ještě v 90. letech domi­no­va­la v mode­lin­gu jmé­na jako Cindy Crawford nebo Naomi Campbell. (Právě teh­dy Linda Evagelista pro­nes­la pro­slu­lý výrok o tom, že za méně než deset tisíc dola­rů ani nevsta­ne z poste­le. Chceme být v příš­tím živo­tě super­mo­del­kou.) Obě zmí­ně­né dámy si až do dneš­ních dnů udr­že­ly sta­tus sexsym­bo­lu (za vydat­né pomo­ci růz­ných pro­střed­ků, ale kte­rá z nás vypa­dá hned po pro­bu­ze­ní jako od Mattela, že), ale mode­ling se postu­pem času při­klo­nil spí­še k andro­gyn­ním typům. (K doko­na­los­ti ten­to trend dotá­hl model Andrej Pejic, nyní, po pro­dě­la­né změ­ně pohla­ví, Andreja, když před­vá­děl ješ­tě jako muž i žen­ské šaty.) Spojení „klu­či­čí” mod­ré a „dív­čí” růžo­vé má sym­bo­li­zo­vat prol­nu­tí obou prin­ci­pů. Zároveň jsou oba odstí­ny vel­mi něž­né a tlu­me­né. To zase zna­čí tou­hu po uklid­ně­ní v hek­tic­ké době plné bouř­li­vých udá­los­tí. Souhlasíme a jde­me vybí­rat dovo­le­nou.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,29283 s | počet dotazů: 220 | paměť: 52192 KB. | 07.05.2021 - 07:10:53
X