Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > BARRY SONNENFELD

BARRY SONNENFELD

BARRY SONNENFELD (režie) skli­dil během své kari­é­ry vel­ké úspě­chy u divá­ků i kri­ti­ky za fil­my jako Addamsova rodi­na, Addamsova rodi­na 2, Muži v čer­ném a Muži v čer­ném 2, Chyťte ho, Wild Wild West, Velký prů­švihRV. Byl pro­du­cen­tem nebo vedou­cím výro­by sním­ků Lupiči paní domá­cí, Lemony Snicket: Řada nešťast­ných pří­hod, Zakázané ovo­ce, Kouzelná roman­ce či ani­mo­va­né­ho fil­mu Vesmírní opi­čá­ci.

Sonnenfeld svou kari­é­ru zahá­jil jako kame­ra­man, kdy spo­lu­pra­co­val s bra­t­ry Coenovými na jejich prv­ním celo­ve­čer­ním sním­ku Zbytečná kru­tost a poslé­ze také na fil­mech Potíže s ArizonouMillerova kři­žo­vat­ka. Kromě toho byl kame­ra­ma­nem sním­ků Penny Marshall Velký, fil­mu Vyhoď máti z vla­ku Dannyho DeVita či dvou fil­mů Roba Reinera, Když Harry potkal Sally a Misery nechce zemřít.

Před nedáv­nem obdr­žel cenu Prime Time Emmy v kate­go­rii Výjimečný režij­ní výkon v kome­di­ál­ním seri­á­lu a také cenu DGA Award za epi­zo­du Pie-lette seri­á­lu Řekni, kdo tě zabil. Je auto­rem řady reklam­ních spo­tů pro fir­my Nike, Reebok a Isuzu, oce­ně­ných  cenou Clio.

Na tele­viz­ních obra­zov­kách byl vedou­cím výro­by seri­á­lu Karen Sisco a reži­sé­rem a vedou­cím výro­by seri­á­lů Maximum Bob, Klíšťák, BejbyburnŘekni, kdo tě zabil.

Donedávna byl od září 2003 při­spě­va­te­lem maga­zí­nu Esquire, kde psal svůj pra­vi­del­ný slou­pek The Digital Man. Kromě toho je také čle­nem před­sta­ven­stva Eastern Directors Council v rám­ci DGA.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25783 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55879 KB. | 24.05.2022 - 07:32:43