Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Barrandov a zahraniční film

Barrandov a zahraniční film

vodní
vodní
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pon­dě­lí 27.listopadu pro­běh­la v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském náměs­tí od 17 hodin křest kni­hy Pavla Jirasa „Barrandov a zahra­nič­ní film“.

Křest pro­bě­hl za účas­ti auto­ra Pavla Jirase, her­ce Marka Vašuta, redak­to­ra Filipu Hladíkovi a paní Hany Koutné. Úvodem pro­ne­sl pár slov pan Jiras, diva­del­ní herec, pomoc­ný reži­sér a spi­so­va­tel.  Zavzpomínal na natá­če­ní fil­mů na Barrandově, na zná­mé reži­sé­ry a her­ce. Po roce 2000 se pak začal věno­vat obra­zo­vým ději­nám barran­dov­ských ate­li­é­rů, kte­ré zpra­co­val do podo­by výprav­né ency­klo­pe­die. Jednotlivé díly jsou nazvá­ny  Vzestup k výši­nám, Zlatý věk a Oáza upro­střed běsů. V dal­ší kni­ze nazva­né Barrandov a zahra­nič­ní film se pak vra­cí k boha­té his­to­rii mezi­ná­rod­ní fil­mo­vé kopro­duk­ci a zakáz­ko­vým služ­bám pro zahra­nič­ní fil­mo­vé spo­leč­nos­ti. Díky nim totiž vznik­ly skvě­lé fil­my Tři oříš­ky pro Popelku, Amadeus, Mission:Impossible, Casino Royale, ad.

Poté se ujal slo­va pan Vašut, kte­rý v něko­li­ka fil­mech, kte­ré jsou uve­de­ny v pub­li­ka­ci, hrál. Zavzpomínal na fil­my, kte­ré natá­čel se zahra­nič­ní kopro­duk­cí, hlav­ně na film Česká spoj­ka. Film měl pre­mi­é­ru v roce 2002 a zahrál si v něm se zná­mým her­cem Anthony Hopkinsem. Dalším fil­mem, na kte­rý zavzpo­mí­nal, byl sní­mek Návštěvníci 3: Revoluce, kde se setkal s fran­couz­ský­mi her­ci Jeanem Renem a Christianem Clavierem.

Knihu Barrandov a zahra­nič­ní film vydá­vá Euromedia Group, a.s. Knižní klub v edi­ci Universum v roce 2017, vydá­ní prv­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88376 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61091 KB. | 03.10.2022 - 14:05:55