Kritiky.cz > Recenze knih > Barbora Vajsejtlová, Zdeňka Krejčová: Vánoce za dveřmi

Barbora Vajsejtlová, Zdeňka Krejčová: Vánoce za dveřmi

Vanoce

„Loni touhle dobou jsme opět a logic­ky dosta­la svou advent­ní horeč­ku. Venku lilo jako z kon­ve, na peče­ní per­níč­ků bylo moc brzy a vánoč­ní světýl­ka jsem si moh­la pově­sit leda tak na uschlé mušká­ty v truhlí­cích na bal­ko­ně. Sváteční roz­po­lo­že­ní bylo zkrát­ka aktu­ál­ně sil­ně nedo­stat­ko­vým zbo­žím. A tak jsem zača­la vyprá­vět svým dětem vánoč­ní pří­běhy, jejichž hlav­ní­mi hrdi­ny byly ony samy. Vydolovala jsem z hla­vy i své vlast­ní dět­ské zážit­ky, pří­ho­dy a poci­ty, opráši­la je a naa­ran­žo­va­la, jak umím nej­lé­pe,“ vysvět­li­la novi­nář­ka Barbora Vajsejtlová, jak vznik­la její prvo­ti­na Vánoce za dveř­mi. Vyšla v Nakladatelství Albatros a 9. lis­to­pa­du se usku­teč­nil její křest.
Osm vánoč­ně ladě­ných pří­bě­hů z pera Barbory Vajsejtlové vás pře­ne­se do dět­ských let. Pokud už jste zapo­mně­li na kou­lo­vač­ky, klouzač­ky, sáň­ko­vač­ky, vůni peče­ných per­níč­ků a psa­ní dopi­sů Ježíškovi, kníž­ka Vánoce za dveř­mi vám před­vá­noč­ní atmo­sfé­ru při­po­me­ne. Přiblíží vám nej­čas­těj­ší čes­ké zvy­ky a oby­če­je, kte­rý­mi si rodi­na s malý­mi dět­mi může zpes­t­řit advent­ní čas.  Příběhy navíc obsa­hu­jí pouč­nou poin­tu, nabá­da­jí­cí vět­ši­nou k soudrž­nos­ti sou­ro­zen­ců, nabá­dá­ní, aby star­ší děti opa­t­ro­va­ly mlad­ší, byly k nim vel­ko­ry­sé a sho­ví­va­vé.
Hrdiny pří­bě­hů jsou děti Jenda a Terezka. Zatímco Jenda už je ško­lák, Terezka navště­vu­je škol­ku a jak Jenda občas pro­hlá­sí, že malá sestřič­ka ze svých činů „nemá rozum“, a pro­to si neu­vě­do­mu­je jejich důsled­ky.  Ať už je to při sho­ze­ní mis­ky s upe­če­ný­mi per­níč­ky v úvod­ním pří­bě­hu Jak pek­li per­níč­ky nebo při tom, jak se Terezka v pří­bě­hu Jak se vypra­vi­li na vánoč­ní trhy ztra­ti­la. Kromě těch­to dvou pří­bě­hů si může­te pře­číst, Jak bobo­va­li, Jak k nim při­šel Mikuláš, Jak psa­li Ježíškovi, Jak šli na jme­lí, Jak brus­li­li a Jak byly Vánoce. Příběhům, kte­ré jsou psá­ny jed­no­du­chým, přes­to boha­tým sty­lem, děti dob­ře poro­zu­mí. Dobře je dopl­ňu­jí názor­né ilu­stra­ce Zdeňky Krejčové.
„Vánoce se zkrát­ka zce­la oči­vid­ně roz­hod­ly krá­lov­sky odmě­nit svou nej­věr­něj­ší fanyn­ku a výsled­kem toho je dět­ská kni­ha. A jest­li vás její řád­ky doká­žou pře­nést zpát­ky do dět­ství a nala­dit na kou­zel­nou vlnu, stá­lo to za to. Šťastné a vese­lé!,“ komen­to­va­la svou srdeč­ní zále­ži­tost Barbora Vajsejtlová.


 • Autor:Barbora Vajsejtlová, Zdeňka Krejčová
 • Žánr:pří­běhy dětí
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Barbora Vajsejtlová, Zdeňka Krejčová: Vánoce za dveř­mi
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké2. července 2017 TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, které vydalo nakladatelství CPress, určitě nenechá chladnými všechny milovníky nejrůznějších výtvarných […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Polární pohádka – první čtení, to nic není - 9 příběhů2. listopadu 2018 Polární pohádka – první čtení, to nic není - 9 příběhů Hledáte pro své malé čtenáře hezkou knížku? Váháte s výběrem a nevíte si rady? Příběh o malé vločce uspokojí vaše děti. S chutí si jej přečtou i rodiče či prarodiče. I když je pohádka […] Posted in Recenze knih
 • Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu1. srpna 2018 Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu Také máte občas pocit, že se nevyznáte sami v sobě? Náš život formují více než bychom chtěly komunikační stereotypy, navyklé vzorce myšlení, psychické bloky a také uzavřené třinácté […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin11. června 2017 Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin Kolik jsem se toho dozvěděla o skrytých významech květin! Posuďte sami. Víte, že krokus zahání noční můry? Že slunečnice vítá život a slunce a vitalitu? Pomerančový květ je symbolem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...