Kritiky.cz > Recenze knih > Bagry

Bagry

Bagry
Bagry
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Většina malých dětí čas od času zasko­čí rodi­če vše­teč­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré se někdy jen těž­ko hle­dá odpo­věď. A pro­to je dob­ré poří­dit si ale­spoň pro někte­ré pří­pa­dy pomoc­ní­ka. Andrea Erne ve své kni­ze Bagry nabíd­ne infor­ma­ce o pra­cov­ních stro­jích, kte­ré, bůhví proč, fas­ci­nu­jí kaž­dé dít­ko.

Bagry vyšly v edi­ci Junior urče­né dětem ve věku 2 – 4 roky a tak není pře­kva­pe­ním, že se jed­ná o kni­hu se sil­ný­mi stra­na­mi, kte­ré se malým čte­ná­řům dob­ře obra­ce­jí a nekr­čí se při tom rohy. Kniha kro­mě půvab­ných ilu­stra­cí navíc obsa­hu­je ote­ví­ra­cí okýn­ka, kte­rá záži­tek z pro­hlí­že­ní posu­nu­jí opět o úro­veň výš. Jedním oto­če­ním se tak dítě ocit­ne v kabi­ně bag­ru, pomů­že na stav­bě sun­dat bul­do­zer z pod­val­ní­ku,… Děti tyto drob­né inter­ak­tiv­ní prv­ky milu­jí a kni­ha se tak sta­ne hitem bez ohle­du na obsah, kte­rý ale v tom­to pří­pa­dě za obra­zo­vou čás­tí nijak nepo­kul­há­vá. A co se v kni­ze vlast­ně doví­te?

Na kaž­dé dvoj­strán­ce nalez­ne­te otáz­ku a záro­veň text odpo­vě­di s boha­tý­mi ilu­stra­ce­mi. Už vás tak nepře­kva­pí dotaz Jak se bagr dosta­ne na sta­ve­niš­tě?,  Má kaž­dý bagr lží­ci? Nebo Jak bagr bou­rá dům? Budete při­pra­ve­ni a mož­ná se sami dozví­te a při­u­čí­te něco dal­ší­ho. Která z dam napří­klad ví, jaký je roz­díl mezi bagrem a bul­do­ze­rem? Pořiďte své­mu malé­mu zvě­dav­ci kni­hu Bagry a bude­te v obra­ze.

 

Název kni­hy               Bagry

Autor                          Andrea Erne

Nakladatelství            Albatros

Místo vydá­ní              Praha

Rok vydá­ní                 2023

Vydání (1., 2. atd.)     1.

Počet stran                  16

ISBN/EAN                 978-80-00-06918-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,28549 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61722 KB. | 30.09.2023 - 10:39:49