Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Baby boom - reality show budící emoce

Baby boom - reality show budící emoce

Rqyh.baby boom
Rqyh.baby boom

Unikátní rea­li­ty show, od kte­ré si tele­vi­ze Markíza na Slovensku sli­bo­va­la vel­kou sle­do­va­nost. Svým způ­so­bem se tak sta­lo, ale ten­to pořad budí, dá se říci, pekel­né emo­ce. Hned prv­ní díl, jenž byl odvy­sí­lán, na sebe str­hl doslo­va valí­cí se vlnu kri­ti­ky. Slováci jako národ jsou vel­mi kon­zer­va­tiv­ní a tady se to pro­je­vi­lo na plné čáře. Že vel­mi nadá­va­li, je ješ­tě sla­bý výraz. Bohužel Markíza s tímhle šláp­la výraz­ně ved­le a divác­ká kuli­sa jí to dala znát.

V pod­sta­tě se jed­ná o vel­mi jed­no­du­chý for­mát, kou­pe­ný z ang­lic­ké tele­vi­ze, kte­rá s tím při­šla už v roce 2010 a sla­vi­la vel­ký úspěch. Bohužel u Slováků se tak nesta­lo. A jak to vlast­ně fun­gu­je, to zají­má naše čte­ná­ře. Takže mapu­jí se ženy těs­ně před poro­dem a během něj. Samotný porod je uká­zán téměř napl­no, ovšem že by těm rodič­kám někdo kou­kal pří­mo tam kam léka­ři, to je vylou­če­no.

Přesto lidé vel­mi nadá­va­jí na ten­to pořad a Markíza je ter­čem ohrom­né kri­ti­ky. Baby boom má však i svo­je zastán­ce, ale těch je oprav­du žalost­ně málo. Samozřejmě kri­ti­kou se nešet­ří ani na rodič­ky a jejich part­ne­ry, pokud něja­ké mají. Prý do toho šly jen pro­to, že jim Markíza zapla­ti­la hono­rář. Je to mož­né, prav­da bude však někde upro­střed.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85982 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56624 KB. | 02.07.2022 - 17:16:40