Kritiky.cz > Recenze knih > Bábovky

Bábovky

babovky

Radka Třeštíková je nejčte­něj­ší autor­ka žen­ských romá­nů sou­čas­nos­ti. Její kni­hu Bábovky pře­čet­la nejen spous­ta žen, ale i mužů.

Kniha Bábovky vyprá­ví pří­běhy dva­nác­ti žen, kte­ré jsou nevě­dom­ky pro­po­je­né svý­mi osu­dy. V kni­ze se řeší pro­blémy v man­žel­ství, s dět­mi, nebo i tou­ha otě­hot­nět a dokon­ce i nemo­ci.

Já jsem o kni­ze dlou­ze po pře­čte­ní pře­mýš­le­la a hlav­ně díky medi­ál­ní rekla­mě jsem na ni byla vel­mi zvě­da­vá. Určitě mě uchvá­ti­lo, až geni­ál­ní pro­po­je­ní hlav­ních hrdi­nek. Kniha se lehce čet­la a musím klad­ně ohod­no­tit boha­tost jazy­ka a hlav­ně její ori­gi­nál­ní poje­tí. Autorka se pus­ti­la do pří­bě­hů dva­nác­ti žen, kte­ré si sice byly podob­né, ale mys­lím si, že v kaž­dé posta­vě si čte­nář najde kou­sek ze sebe a to vel­mi oce­ňu­ji. Překvapující posta­vou v celé kni­ze byl Robert, kte­rý měl zvlášt­ní záli­bu při sexu. Myslím si, že to je vel­ké zpes­t­ře­ní kni­hy.

Na dru­hou stra­nu musím při­znat, že jsem se v kni­ze ztrá­ce­la. Několikrát jsem se muse­la vra­cet zpět, abych pocho­pi­la, kdo ke komu pat­ří. Až po čtvr­té kapi­to­le, jsem poma­lu pře­stá­va­la tápat a pocho­pi­la jsem spo­je­ní postav. Trošku mě pře­kva­pi­la kli­šo­vi­tá život­ní sché­ma­ta a hlav­ně to, že všech­ny ženy pře­mýš­le­ly sko­ro stej­ně. Ať se jed­na­lo a mla­dou hol­ku, nebo zra­lou ženu. Také mně vadi­lo, že mi všech­ny pří­běhy při­šly nedo­kon­če­né. Čtenář tak dosta­ne pocit, že stá­le na něco „čeká“. Autorce by slu­šel dale­ko více román o jed­né hlav­ní posta­vě. Myslím si, že vel­ký medi­ál­ní poprask udě­lal kni­ze vel­kou rekla­mu, ale bohu­žel, v tom­to pří­pa­dě je nepři­mě­ře­ná.

Každopádně nápad měla autor­ka skvě­lý a tako­vých knih, jako jsou prá­vě Bábovky, je málo. Kniha si urči­tě už zís­ka­la sym­pa­tie spous­ty žen a já mohu jen dopo­ru­čit leh­ké, čti­vé, byť troš­ku zma­te­né čte­ní.


 • Autor: Radka Třeštíková
 • Název: Bábovky
 • ISBN : 978-80-267-0604-5
 • Hodnocení : 65%
 • Počet stran : 328

Knihu si může­te kou­pit na AlbatorsMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

 • Radka Třeštíková: Osm11. července 2017 Radka Třeštíková: Osm Román se zdánlivě kriminální zápletkou, který se ale spíš než na vyšetřování trestného činu zaměřuje na osobní život a vztahy jednotlivých postav. Tato kniha vypráví příběh mladé dívky […] Posted in Recenze knih
 • Je ve Veselí veselo?25. listopadu 2018 Je ve Veselí veselo? Radka Třeštíková patří mezi autorky, o kterých je poslední dobou hodně slyšet a každá nová kniha je netrpělivě očekávána. Nejinak tomu bylo u aktuální novinky Veselí, která se od […] Posted in Recenze knih
 • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […] Posted in Recenze knih
 • Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?25. září 2018 Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem jednodušší.“ Mají to opravdu ženy v životě snazší? Zeptali jsme se herců. Evelyna Steimarová vidí  […] Posted in Speciály
 • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […] Posted in Speciály
 • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […] Posted in Speciály
 • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […] Posted in Speciály
 • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […] Posted in Speciály
 • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály
 • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály

Bábovky
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...