Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze

babicovy dobroty 78 receptu triku a vychytavek

Tohle je vel­mi spe­ci­ál­ní kuchař­ka. Tady totiž najde­me recep­ty, kte­ré si Jiří Babica vesměs vymys­lel z hla­vy a neu­ve­dl je do tele­viz­ní pra­xe. Hned prv­ní recep­ty jsou pod nad­pi­sem Děti. Samozřejmě, že si na nich můžou pochut­nat i dospě­lí. Abyste měli před­sta­vu – bram­bo­ro­vé taš­ky plně­né šun­kou a sýrem, jaho­dy s čepi­cí, plně­ná jablíčka,…No a opět tu máme polév­ky. Musím říct, že na mě jsou zase sil­něj­ší­ho raže­ní, ale proč ne – Dřevorubecká, Jirkova ost­rá šan­ghaj.

V masech jsou recep­ty kla­sic­ky pro nor­mál­ní lidi, jak sám ten­to popu­lár­ní kuchař říká. Je to úpl­ná kla­si­ka od špí­zů přes rolá­dy až po maso­vou pyra­mi­du. A zno­vu tu máme zele­ni­nu. Nejraději mám květák, tak­že mě moc potě­ši­lo, že je v zapé­ka­né for­mě. Takovou zají­ma­vos­tí je jis­tě špe­ná­to­vý řízek. Jiří Babica neza­po­mněl ani na lidi, u kte­rých byl doma, a kte­ří mu i ve stu­diu před­ved­li svo­je výtvo­ry. Jelikož se blí­ží léto, tak kdo rád gri­lu­je, tak i pro ty dotyč­né při­pra­vil něko­lik jed­no­du­chých pokr­mů.

V téhle kuchař­ce je spe­ci­ál­ní kapi­to­la – Venkovské vaře­ní – to je pro změ­nu kuchař­ský styl, kdy doká­že člo­věk zvlád­nout vařit bez všech vymo­že­nos­tí dneš­ní­ho svě­ta. Jsou tu tva­ro­ho­vé bram­bo­rá­ky, růžič­ko­vá kapus­ta zape­če­ná v kaši, ale také povi­dlo­vé buch­ty. A to by nebyl Jiří Babica, aby nepři­dal spe­ci­á­la. Má tady tře­ba mle­té ptá­ky, při­čemž u mě název recep­tu vyvo­lá­vá všech­ny mož­né aso­ci­a­ce. K tomu si při­dej­me Pánev šíle­né­ho Řeka a už by se mi někdo nemu­sel divit.

Jako vždyc­ky, tak i tady se něco dá vybrat, něco ne. V kaž­dé jeho kuchař­ce je mno­ho foto­gra­fií a výjim­ka není ani tahle. Kromě recep­tů se na úpl­ném začát­ku Jiří Babica před­sta­vu­je a k tomu kupří­kla­du dodá­vá, jak vařit v poho­dě a s rados­tí. Kuchařka obsa­hu­je 192 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

 • Autor: Jiří Babica
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelstvi: Eminent
 • Datum vydá­ní: 01.09.2011


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […]
 • Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze23. dubna 2017 Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze Jiří Babica nikdy nezahálel a souběžně se svými televizními pořady vyráběl i kuchařky. Další v pořadí Babicovy fotbalové dobroty spadají mezi trochu odlišné, než na co jsou fanoušci […]
 • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
 • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
 • Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %13. dubna 2017 Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozdělená na specifické kapitoly. Žertíky a vtípky začínají hned zostra – hereckou legendou Jiřinou […]
 • KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.15. ledna 2019 KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou. Koho by nelákalo umět si vyrobit domácí kosmetiku úplně na všechno sám a z přírodních materiálů? Asi každého. A tahle kniha plná voňavé inspirace vám ukáže, jak na to. Kniha je nabitá […]
 • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […]
 • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
 • Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %17. dubna 2017 Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 % Vlastimil Brodský byl hvězda jednak filmového plátna, ale taktéž i rozhlasového éteru, kde vyprávěl pohádky. Posléze si je začal vymýšlet a vyprávět svému jezevčíkovi Hugovi. Všechny byly […]
 • Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze24. března 2017 Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obálky knih všeobecně a tady mě zaujalo jejich společné foto. Kniha má podtitul Čtyři roční období […]