Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Babičky na tahu – Paříž trochu jinak

Babičky na tahu – Paříž trochu jinak

020

Judy Leigh se zde, stej­ně jako v pře­de­šlém romá­nu Ještě to neba­lím, vzka­zu­je babič­ka,  sou­stře­ďu­je na ženy, kte­ré, přes­to­že mají vel­kou část živo­ta za sebou, oplý­va­jí neu­vě­ři­tel­nou vita­li­tou i tou­hou nepro­mar­nit ani minu­tu.

Nejprve nás pře­svěd­čí o tom, že lek­ce aqua aero­bi­ku nejsou zda­le­ka tak nud­né, jak se může na prv­ní pohled zdát, a že je tam mož­né najít skvě­lé pří­tel­ky­ně. Právě to se sta­lo pěti hlav­ním hrdin­kám, o jejichž osu­dech se postup­ně dozví­dá­me. Učitelka hud­by Rose žije sama, spor­tov­ky­ně Pam se psem, Della byd­lí s milu­jí­cím man­že­lem Sylvestrem, Tess s mužem, jenž se jí nevě­nu­je a veš­ke­rý čas trá­ví na gol­fu. Poslední z nich, Jenny, se chys­tá k osu­do­vé­mu kro­ku, ke svat­bě s cha­risma­tic­kým Eddiem. Postupně nahlí­ží­me do vnitř­ní­ho svě­ta hlav­ních postav a rea­li­ta je zpro­střed­ko­vá­na pou­ze z jejich pohle­du. Vzhledem k tomu, že Eddie odje­de osla­vit roz­luč­ku se svo­bo­dou do Las Vegas, kama­rád­ky se roz­hod­nou zažít ješ­tě zají­ma­věj­ší dob­ro­druž­ství, a to ve měs­tě lás­ky, Paříži. Právě tam se jejich přá­tel­ství pro­hlu­bu­je a odkrý­va­jí se mno­hé zají­ma­vos­ti o nich samých.

Z kni­hy na nás dých­ne atmo­sfé­ra umě­lec­ké­ho vel­ko­měs­ta s kavár­na­mi, bary i památ­ka­mi. To vše si pěti­ce vychut­ná­vá plný­mi douš­ky a vyhle­dá­vá nej­za­jí­ma­věj­ší zážit­ky, a to včet­ně návštěvy kasi­na či teto­va­cí­ho salo­nu.

Děj gra­du­je, když všem pěti dámám vylo­ží budouc­nost tajem­ná věšt­ky­ně. Přestože jsou její před­po­vě­di zdán­li­vě nesmy­sl­né, po pře­čte­ní celé­ho pří­bě­hu jim poro­zu­mí­me.

Jak výlet dopad­ne? Dokáží dámy uči­nit roz­hod­né kro­ky v živo­tě?

Jedná se o milé vyprá­vě­ní, kte­ré nám umož­ní vytvo­řit si pou­to s hrdin­ka­mi a držet jim pal­ce až dokon­ce. Jsou snad­no uvě­ři­tel­né se svý­mi běž­ný­mi sta­rost­mi i radost­mi. Zkrátka oddycho­vá čet­ba, kte­rá skrý­vá mno­ho moud­rých myš­le­nek. Musím pochvá­lit, že se autor­ka věnu­je gene­ra­ci, kte­rá je v sou­čas­nos­ti opo­mí­je­na. Dává nám jis­to­tu, že i v poz­děj­ším věku člo­věk může být šťast­ný, když si jde za svý­mi sny. A těm mlad­ším z nás uká­že, že stár­nu­tí se není tře­ba bát a na vzta­hy není nikdy poz­dě.

 

 • Autor: Leigh, Judy
 • Název: Babičky na tahu
 • Nakladelství: Metafora
 • EAN: 9788076251762
 • ISBN: 978-80-7625-176-2
 • Originál: Five French Hens: A Warm and Uplifting Feel-good Novel for 2020
 • Překlad: Kučerová, Bohumila
 • Datum vydá­ní: 10. 05. 2021
 • Katalogové čís­lo: 89219
 • ISBN: 978-80-7625-176-2
 • Formát: 126×209 mm
 • Počet stran: 304 stran
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Hodnocení: 85 %

Foto: Mgr. Martina Masaříková & Metafora s.r.o.

 • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
 • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
 • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
 • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
 • Láska pod kapotou13. září 2021 Láska pod kapotou Jaroslav chce bojovat se životem jako závodník na automobilové trati. Dlouhé přípravy ani sebevětší pracovní zaujetí mu však úspěch nezaručí. Je to otravné, stojí to hodně sil, jizvy na […] Posted in Filmové recenze
 • Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září.11. září 2021 Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září. Ve čtvrtek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtěna kniha a audiokniha VĚZE - příběh 11. září, kterou napsal Jiří Boudník a vydalo nakladatelství Tebenas. Úvodní slovo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
 • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
 • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bohové musejí být šílení9. září 2021 Bohové musejí být šílení Bohové musí být šílení je komediální film z roku 1980, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval Jamie Uys. Jedná se o mezinárodní koprodukci Jihoafrické republiky a Botswany, první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90423 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53309 KB. | 17.09.2021 - 21:04:24