Baba Jaga a další ruské pohádky - výběr krásných klasických pohádek

dff2233a 91d2 4541 b5ab aa29c01a8f95

0050471725 baba jaga a dalsi ruske pohadky a101f0f19094 v

Zlatá ryb­ka - pohád­ka o sta­řeč­ko­vi a sta­řen­ce, kte­ří spo­lu žili v cha­tr­né chý­ši. Stařeček kaž­dý den cho­dil na ryby. Oba byli chu­dí, ale spo­ko­je­ní. To se změ­ni­lo dnem, kdy sta­ře­ček chy­til zla­tou rybu. Za to, že ji pus­til do moře, mu ryba slí­bi­la, že spl­ní coko­liv si bude přát. Mořský car a moud­rá Vasilisa - to jed­nou byli car a carev­na. Car rád cho­dil po lese a stří­lel divo­ká zví­řa­ta. Jendou chtěl zastře­lit i orla. Ten ho upro­sil, aby s ním mohl jít domů. Za to chtěl, aby ho car tři roky krmil. Slíbil mu, že nebu­de roz­hod­ně lito­vat.

Mrazík - zná­má to pohád­ka z tele­vi­ze. Byl sta­ře­ček a sta­řen­ka. Měli tři dce­ry. Nejstarší dce­ra na tom byla nej­hůř, jeli­kož ji mat­ka nemě­la ráda. Byla totiž její nevlast­ní. Od rána do veče­ra ji kára­la a všech­nu prá­ci muse­la dělat jen ona sama. K tomu dostá­va­la ješ­tě navíc nadáv­ky. Vše trpě­la tiše. Hloupý Ivánek - byli sta­řík a sta­řen­ka a ti měli tři syny. Dva byli chytří, jeden hloupý. Chytří cho­di­li na pas­tvu a ten nejmlad­ší hlu­pá­ček zůstá­val doma. Jednoho dne mat­ka uva­ři­la oběd a posla­la s ním Ivánka za bra­t­ry. Nicméně k nim došel bez jíd­la, avšak on ho nesně­dl.

Je to sbír­ka 25 rus­kých pohá­dek, z čehož ply­ne jas­ná logi­ka, že nemo­hou být špat­né nebo ška­re­dé. A je to prav­da. Lidé je budou urči­tě znát, jakmi­le se začtou do prv­ní. Samozřejmě panu­je názor, že pohád­ky jsou pri­már­ně urče­ny pro děti, ale když je čtou i dospě­lí nevi­dím na tom vůbec nic špat­né­ho. Obal je děla­ný v rám­ci typic­kých rus­kých ilu­stra­cí. Má 280 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: auto­ra nemá
  • Žánr: belet­rie pro děti, pohád­ka
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 24. 10. 2019

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,22972 s | počet dotazů: 214 | paměť: 46890 KB. | 24.01.2021 - 14:26:09