Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > B. A. Paris - V pasti lží

B. A. Paris - V pasti lží

v pasti lží b a paris

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůzky a občas se sta­ne, že domů dora­zí zbo­ží, kte­ré­ho objed­ná­vá­ní si Cassie nevy­ba­vu­je. Je blá­zen nebo si s ní hra­je její vlast­ní mysl?

Kromě toho cítí vinu za smrt své kama­rád­ky Jane. Kdyby v tu daž­di­vou noc, kdy jela les­ní ces­tou domů, zasta­vi­la, aby ženě, kte­rou ve tmě nepo­zna­la, pomoh­la, mož­ná moh­la Jane ješ­tě žít. Když Cassie začne pra­vi­del­ně tele­fo­no­vat někdo, kdo vždy, když zved­ne tele­fon, jenom mlčí, uvě­do­mí si, že je v nebez­pe­čí - vrah ví, že tu noc byla na mís­tě činu a mož­ná si mys­lí, že vidě­la něco, co nemě­la...

V pas­ti lží je dru­há kni­ha ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky B.A. Paris, jejiž prv­ní kni­ha, psy­cho­lo­gic­ký thriller Za zavře­ný­mi dveř­mi, se sta­la mezi­ná­rod­ním best­selle­rem. Stejně jako při psa­ní prv­ní kni­hy i teď vsa­di­la na čte­nař­sky při­taž­li­vé téma a sli­bo­va­la napě­tí a tajem­ství.

Svůj slib ale spl­ni­la jen čás­teč­ně. Ano, prv­ních pár stran je napí­na­vých, ale násle­du­jí­cí dvě treti­ny kni­hy jsou  doce­la zdlou­ha­vé a nud­né, opa­ku­jí se zde podob­né situ­a­ce a děj se nikam nepo­sou­vá. Vše se točí kolem Cassiiných pocitů viny, její­ho zmat­ku, vzpo­mí­nek na zesnu­lou mat­ku, kte­rá trpě­la demen­cí a obav, že ona, Cassie, skon­čí stej­ně.

I když je to někdy nezá­živ­né čte­ní, nevzdá­vej­te to, pro­to­že posled­ní tře­ti­na kni­hy je dechbe­rou­cí. Je ško­da, že Cassie odha­li­la prav­du náho­dou a nemu­se­la se při pát­rá­ní aspoň tro­chu sna­žit, ale na tom, co se dozvě­dě­la, to nic nemě­ní. Protože prav­da je neu­vě­ři­tel­ná, šoku­jí­cí a děsi­vá a nebez­pe­čí až pří­liš blíz­ko Cassie. Závěr je až pří­liš uspě­cha­ný, ale dob­rý dojem neska­zí. V pas­ti lží je o něco slab­ší pří­běh jako za Zavřenými dveř­mi, ale za pře­čte­ní sto­jí.

Hodnocení: 80%

V PASTI LŽÍ

Autorka: B.A. Paris

Originální název: The Breakdown

Překlad: Karolína Medková

Vydáno: Motto, 2018

Počet stran: 328

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […] Posted in Recenze knih
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,60680 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53298 KB. | 02.12.2021 - 23:39:08