Avokádová pomazánka

46789527 748793362147648 535310142359470080 n e1543223234575

Na kur­zech dět­ských sva­či­nek ráda uka­zu­ji domá­cí rych­lé poma­zán­ky a prá­vě avo­ká­do­vá je u dětí moc oblí­be­ná. A vlast­ně i u dospě­lých. Všechny nej­pr­ve odra­zu­je zele­ná barva, ale když si vše dochu­tí­te, jak máte rádi, urči­tě nepro­hlou­pí­te 🙂

46789527_748793362147648_535310142359470080_n.jpg

Jediné, co potře­bu­je­te, je avo­ká­do. Vybírejte v obcho­dě měk­ké, nebo kup­te tvr­dé a nech­te doma při poko­jo­vé tep­lo­tě dozrát.

Avokádo rozřízne­te napůl, vyn­dá­te pec­ku a lží­cí vydla­be­te vnitřek. Ten pak roz­mač­ká­me v mis­ce vid­lič­kou. A při­dá­vá­me, co máme rádi. Já ráda dávám roz­mač­ka­ný strou­žek češ­ne­ku, tro­chu pro­ven­sál­ských byli­nek a malič­ko soli.

Na zjem­ně­ní může­te při­dat malin­ko Lučiny, tro­chu Cottage nebo bez­mléč­ná vari­an­ta je při­dat tro­chu soja­né­zy nebo natu­ral Tofu. Dokořeňte koře­ním, co máte rádi a máte hoto­vo. Do poma­zán­ky občas ráda krá­jím na malé kous­ky raj­čát­ka, někdy při­dám kuku­ři­ci, jar­ní cibul­ku nebo pažit­ku. Možností je oprav­du hro­ma­da.

Avokádo je zdra­vé a pro naše tělo vel­mi důle­ži­té. Nebojte se ho pou­ží­vat i u malých dětí.

Kváskový chle­ba jsem děla­la žitno-špaldový. Tentokrát jsem měla mož­nost pou­žít žit­nou mou­ku z https://www.prodejnamlyn.cz/, kte­rá pochá­zí pří­mo z jejich míst­ní­ho mlý­na s dlou­ho­le­tou tra­di­cí. Peče se s ní jed­na radost, chléb je nadý­cha­ný a moc dob­rý. Pokud byd­lí­te kolem Sázavy, cho­dím tuto mou­ku kupo­vat do far­mář­ské­ho stán­ku U mě dob­rý, pro­to­že si na lokál­ní potra­vi­ny pros­tě potr­pím 😉

46786416_310526229794423_1289629239896702976_n(1)


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,50339 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46866 KB. | 24.01.2021 - 10:11:41