Kritiky.cz > Filmové premiéry > Avengers 2 - první dojem

Avengers 2 - první dojem

Avengers 2 je fil­mem, kte­rý je moder­ní akč­ní, má pří­běh, nemá moc vel­kou myš­len­ku. Lidé budou urči­tě na film cho­dit, když se už nato­či­lo hod­ně fil­mů před ním. Je to ale posled­ní??? film s aktu­ál­ní herec­kou sesta­vou, a tak oče­ká­vej­te něko­lik cameí  a něko­lik smut­ných roz­lou­če­ní s hlav­ní­mi posta­va­mi. Možná, že se vrá­tí? Ale kdo ví, na kon­ci dílu na vás počká něko­lik pře­kva­pe­ní, na kte­ré bude kou­kat s ote­vře­nou pusou. A co na to Thanos?.....A lep­ší než prv­ní díl, to bohu­žel není.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com