Autor: Národní divadlo Brno

SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!0

SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!

Dnes sla­ví­me SVĚTOVÝ DEN BALETU! A tím u nás osla­vy nekon­čí! Letos osla­ví­me jed­nu z nej­vý­zna­měj­ších udá­los­tí v his­to­rii Baletu NdB a to 80 let od svě­to­vé pre­mi­é­ry ROMEA A JULIE! Balet, kte­rý se tan­čí již dese­ti­le­tí po celém svě­tě spat­řil svět­lo sv...

Autor:
Balet NdB: PROGRAM NA ŘÍJEN 20180

Balet NdB: PROGRAM NA ŘÍJEN 2018

Co si pro vás Balet NdB při­pra­vil v říj­nu 2018? Pro milov­ní­ky kla­si­ky uve­de­me pět­krát Spící kra­sa­vi­ci v Mahenově diva­dle! Pro ty, co radě­ji moder­ní balet, chys­tá­me dva ter­mí­ny naší posled­ní pre­mi­é­ry v diva­dle Reduta Amadeus MozArt!

Autor: