Kritiky.cz > Články autora:TERASTORE

Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět

Společnost Microsoft nedáv­no ozná­mi­la, že dne 14. led­na 2020 ofi­ci­ál­ně zahá­jí fázi kon­ce pod­po­ry (end of life) sys­té­mu Windows 7. V ten­to den spo­leč­nost pře­sta­ne pod­po­ro­vat ope­rač­ní sys­tém (OS) Windows 7 na note­bo­o­cích a stol­ních počí­ta­čích a nebu­de...Read more »

Dell Latitude 14 Rugged Extreme: Váš notebook v kufříku

Dell před­sta­vil svůj Latitude 14 Rugged v říj­nu 2014 jako nástup­ce Latitude 6430 ATG. V roce 2016 pak poti­chu zve­řej­nil ješ­tě jed­nu vylep­še­nou ver­zi. Tento napros­to uni­kát­ní note­book má totiž mezi...Read more »