Kritiky.cz > Články autora:Národní divadlo

22.01.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev – SPEED DATING: REŽISÉŘI“

Představujeme vám zbru­su nový for­mát, ve kte­rém dosta­nou začí­na­jí­cí mla­dí uměl­ci a stá­li­ce na čes­ké diva­del­ní scé­ně mož­nost zažít oprav­du netra­dič­ní rendez-vous. A vy se na to bude­te moct dívat! Klasické... Read more »

Opera at Karlín Music Theatre

Read more »

17.01.2018 19:00 - Činohra Národního divadla - Národní divadlo - „Sen čarovné noci“

Premiéra 16. červ­na 2016 Hermie si má vzít Demetria, ale milu­je Lysandra. Naplánují spo­leč­ný útěk, ale řek­nou o něm Heleně, kte­rá milu­je Demetria a kte­rá ho pře­svěd­čí, aby je pro­ná­sle­do­va­li. Do vše­ho... Read more »
Stránka načtena za 2,34926 s | počet dotazů: 178 | paměť: 40977 KB. | 24.09.2023 - 04:14:32