Autor: Martin Štefko

0

#1870: Labyrint světa a ráj srdce - 50 %

Labyrint svě­ta a ráj srdceVydalo nakla­da­tel­ství Edika v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 72 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 1 290 Kč.Scénář: Zdeněk LežákKresba: Milan Víšek„Labyrint svě­ta a ráj srd­ce“ je jed­no z vrchol­ných děl nemy­sl...

Autor:
0

#1869: Legendy o Myší hlídce 2 - 60 %

Legendy o Myší hlíd­ce 2 (Legends of the Guard 2)Vydalo nakla­da­tel­ství Comics Centrum v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vyšlo původ­ně jako „Legends of the Guard 2“ u Archaia Studios v roce 2013. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 599 Kč...

Autor:
0

#1867: Diosamante - 80 %

Diosamante (Diosamante)Vydalo nakla­da­tel­ství Argo v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Diosamante“ v roce 1992. České vydá­ní má 104 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 448 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scén...

Autor:
0

#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 %

Vzpoura moz­ků: OdysseusVydalo nakla­da­tel­ství XYZ v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 56 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 329 Kč.Scénář: Václav ŠorelKresba: Jiří PetráčekKomiksy „Vzpoura moz­ků“ a „Galaxia“ pat­ří dle mého názo­ru k tomu n...

Autor:
0

#1864: Skrýš - 80 %

Skrýš (Hideout)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Hideout“ v roce 2010. České vydá­ní má 224 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scénář:&nbs...

Autor:
0

#1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 %

Tomb Raider Archivy S.4 (Tomb Raider Archives Volume 4)Vydalo nakla­da­tel­ství Comics Centrum v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vyšlo původ­ně jako „Tomb Raider 0“, „Tomb Raider 1/2“, čís­la 1 až 12 série „Tomb Raider Journeys“, „Tomb Raider: Origins“, ...

Autor:
0

Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.

„Blade 2“ není až tak špat­ným pokra­čo­vá­ním, i když to říkám hlav­ně pro­to, že jej nato­čil můj oblí­be­nec Guillermo del Toro. Když se však člo­věk na film podí­vá kri­tic­kým okem, je to pře­ce jen tak tro­chu vykrá­dá­ní původ­ní­ho fil­mu a kopí­ro­vá­ní scén. Ne, nechci tvr­dit, že fil­my jsou totož­né, to vůbec ne, ale pod­sta­ta zůstá­vá stej­ná a někte­ré scé­ny vám oprav­du při­jdou jak přes kopí­rák. Přesto si „Blade 2“ sto­jí doce­la dob­ře, ale­spoň v rám­ci dané­ho sub­žán­ru akč­ních horo­rů....

Autor:
0

#1861: Krakatit - 60 %

KrakatitVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 120 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Scénář: Jan Štěpánek pod­le Karla ČapkaKresba: Jan ŠtěpánekPřiznám se, s komik­sem „Krakatit“ “ mám tro­chu pro­blém, tedy ...

Autor:
0

#1860: TGM: Komiksový příběh - 75 %

TGM: Komiksový příběhVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 104 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Scénář: Amálie KovářováKresba: Petr ŠrédlMáme tu sté výro­čí repub­li­ky, respek­ti­ve už jsme ho osla­vi­li, a ...

Autor:
0

#1858: Mýty 14: Čarodějnice - 70 %

Mýty 14: Čarodějnice (Fables: Witches)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Netopejr v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 86 až 93 v sérii „Fables“ u nakla­da­tel­ství Vertigo. Souborně v ori­gi­ná­le ko...

Autor:
0

Blade - Ve své době byl tenhle snímek docela pořádná pecka pro milovníky komiksů, ale hlavně pro milovníky upírů. Rozhodně jedna z nejklasičtějších postav upířího žánru současnosti.

Stephen Norrington roz­hod­ně není z těch reži­sé­rů, kte­ré­ho bude­me bez­mezně milo­vat za adap­to­vá­ní komik­so­vých fil­mů. Mluvím o fil­mu „Liga výji­meč­ných“, kdy z výji­meč­né­ho komik­so­vé­ho díla udě­lal ubo­hou akč­ní podí­va­nou. Ale je prav­da, že „Blade“ mu zazlí­ván nebu­de. Snad je to tím, že scé­nář napsal David S. Goyer, kte­ré­ho může­me pova­žo­vat za spe­ci­a­lis­tu na adap­ta­ce komik­sů – ať už v pří­pa­dě „Blade“ ane­bo v pří­pa­dě fil­mů jako „Batman začí­ná“ či „Temný rytíř“. Ale i on se může tro­chu sek­nout, jak doká­zal fil­mem Blade: Trinity,...

Autor:
0

#1856: Sedmikráskov - 75 %

SedmikráskovVydalo nakla­da­tel­ství Fragment v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Richard SvitalskýKresba: Richard SvitalskýRichard Svitalský je kme­no­vým spo­lu­pra­cov­ní­kem redak­ce „Čtyřlí...

Autor:
0

23 - I Jim Carrey si zahrál v jednom thrilleru v režii Joela Schumachera. Tahle spolupráce dopadla... no, rozporuplně je asi to nejlepší slovo.

Joel Schumacher a neu­stá­le pro­pí­ra­ná kva­li­ta jeho sním­ků. Někdy nato­čí něco, co vám vyra­zí dech (Telefonní bud­ka nebo 8 MM), ale jin­dy se zase před­sta­ví tako­vou kra­vi­nou („Batman a Robin“ nebo „Krvavý potok“), až to pěk­né není. Dnes jsem se roz­ho­dl recen­zo­vat sní­mek „23“, kte­rý by se dal zařa­dit někam do prů­mě­ru, kte­rý se Schumacherovi daří točit. Zajímavé téma pro thriller, kte­ré je nako­nec roz­měl­ně­no ve sna­ze ohro­mit divá­ka, kte­rý pod­le vše­ho nic jiné­ho nikdy nevi­děl.

Autor:
0

#1855: Černá Palice 2: Zvrat - 85 %

Černá Palice 2: Zvrat (Black Hammer 2: The Event)Vydalo nakla­da­tel­ství Comics Centrum v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vyšlo původ­ně jako „Black Hammer 2: The Event“ v roce 2017. České vydá­ní má 176 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 599 Kč.Scénář: ...

Autor:
0

#1852: Vůně neviditelného - 55 %

Vůně nevi­di­tel­né­ho (Il pro­fumo dell’invisibile)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 1 až 2 série „Il pro­fumo dell’invisibile“ v letech 1986 a 2001. Souborně v ori­gi­ná­le komiks vyšel jako „Il...

Autor:
0

#1851: Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát - 60 %

Colby 2: Slunce zemře­lo dva­krát (Colby: Le soleil est mort 2 fois)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Colby: Le soleil est mort 2 fois“ v roce 1993. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v...

Autor:
0

#1849: Sága 8 - 85 %

Sága 8 (Saga 8)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 43 až 48 série „Saga“. Souborné vydá­ní vyšlo u Image Comics v roce 2017. České vydá­ní má 152 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Knihu&nb...

Autor:
0

#1848: Třicetiletá válka - 50 %

Třicetiletá válkaVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 104 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 690 Kč.Scénář: Klára Andresová, Pavel GejgušKresba: Matěj Pospíšil„Třicetiletá vál­ka“ je straš­ně nevy­vá­že­ná kni­ha. N...

Autor: