Kritiky.cz > Články autora:Martin Štefko

#DP104: Giant-Size X-Men: Fantomex

Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Jonathan Hickman Kresba: Rod Reis Díky "eisnerovské mánii" na Comics Blogu, kterou již naštěstí máme úspěšně za sebou, se vydání recenzí na x-menovské komiksy z řady...Read more »

#86 - Drákula (1992)

Mnohými je tahle adap­ta­ce kla­sic­ké­ho upí­ří­ho romá­nu odsu­zo­vá­na, ale pod­le mě si Coppola vedl skvě­le a nato­čil „Draculu“, jaký by měl být.Read more »

Ulice Cloverfield 10 - Velmi povedený film, což jsem ani nečekal.

Říkal jsem si, co lidi na tomhle fil­mu vidí, když mu dáva­jí tak dob­ré hod­no­ce­ní, a to hlav­ně pro­to, že když jsem kouk­nul na prv­ní obráz­ky z toho­to fil­mu, vypa­da­lo to...Read more »

#DP103: Marvel’s Stormbreakers přichází - O co přesně jde?

Autorem článku je Daniel Palička.Hned na úvod se musím pozastavit nad jednou věcí. Tentokrát se nebude jednat o klasickou komiksovou recenzi, jak je u mě obvykle zvykem, nýbrž o...Read more »

#85 - Candyman (1992)

„Candyman“ je kla­sic­kou ukáz­kou toho, jak krás­ně je mož­né zpra­co­vat měst­ské legen­dy do fil­mu, kte­rý se nepod­bí­zí, ale doká­že vydě­sit.Read more »

#DP102: Immortal Hulk: The Threshing Places

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Jeff Lemire Kresba: Mike Del Mundo Jak jsem kdysi dávno psal v mé starší recenzi na uzavřený one-shot "Immortal Hulk: Great Power" scénáristy Toma Taylora, v...Read more »

#DP101: Once & Future, Vol. 1: The King is Undead

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Kieron Gillen Kresba: Dan MoraCeny Eisnera letos byly opravdu zajímavé. Jsem rád, že jsem se za těch několik měsíců mohl dostat ke komiksům od různých...Read more »

#84 - C’est arrive pres de chez vous (1992)

Tohle není film, kte­rý je prá­vě dva­krát horo­ro­vý, ale jed­ná se o jed­no z prv­ních a hod­ně drs­ných „found foo­tage“. Ano, ješ­tě před fil­mem „Záhada Blair Witch“ a navíc z Belgie.Read more »

#DP100: Snow, Glass, Apples

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Neil Gaiman Kresba: Colleen Doran Nemohu ani popsat, jaký to pro mě byl pocit, když jsem následující recenzi mohl dopsat, protože jsem se díky tomu aspoň...Read more »

#DP99: Ghost Tree

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Bobby Curnow Kresba: Simon Gane Po minule recenzovaném kousku "Little Bird" se v dnešní recenzi podíváme na další komiks, který bych v rámci "eisnerovské mánie" mohl...Read more »

RoboCop (1987) - 70 % - „RoboCop“ je v současné době už klasika.

„RoboCop“ je dnes již legen­dár­ní film, kte­rý je ukáz­kou toho, že sci-fi je sku­teč­ně žánr, kte­rý může nabíd­nout vel­mi zají­ma­vé záplet­ky. Anebo ale­spoň tako­vé posta­vy, kte­ré se sta­nou napros­to...Read more »

#83 - Mlčení jehňátek (1991)

Hannibal Lecter je dle mého názo­ru jed­ním z nej­ge­ni­ál­něj­ších psy­cho­pa­tů, navíc Anthony Hopkins před­ve­dl jeden z výko­nů, kte­ré se vám vry­jí do pamě­ti jako málo­co.Read more »

#82 - Jakubův žebřík (1990)

Vietnamská vál­ka a její neko­neč­ný odkaz, kte­rý se bude pro­mí­tat ješ­tě do mno­ha gene­ra­cí ame­ric­kých fil­ma­řů. Adrian Lyne uká­zal, že nato­čí sko­ro vše.Read more »

#DP98: Little Bird

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Darcy Van Poelgeest Kresba: Ian Bertram Díky letošním Eisnerům jsem se dostal k několika komiksům, které by mě za normálních okolností vůbec nenapadlo číst. Dříve recenzovaný...Read more »

#81 - Spoorloos (1988)

Legendární nizozemsko-francouzský film, kte­rý se dočkal méně dob­ré­ho, ale pořád sil­né­ho ame­ric­ké­ho rema­ku s Jeffem Bridgesem. Podívejte se rad­ši ale na tuhle syro­vou původ­ní ver­zi.Read more »

#DP97: Daredevil Vol. 1: Know Fear

 Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Chip ZdarskyKresba: Marco ChecchettoDaredevil od Chipa Zdarskyho je jedna z nejoblíbenějších řad, která u Marvelu aktuálně vychází v rámci iniciativy "Fresh Start". Fanoušci si...Read more »

#DP96: Crowded, Vol. 1: Soft-Apocalypse

 Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Christopher Sebela Kresba: Ro Stein V rámci letošních Eisnerů jsem se setkal s různými komiksy. S většinou z nich jsem byl spokojený, některé mě dokonce příjemně...Read more »

#80 - Hellraiser (1987)

Ne, Clive Barker urči­tě není auto­rem jed­no­ho díla, ale je to prá­vě „Hellraiser“, jehož si i sám reží­ro­val a díky němuž se zapsal do dějin.Read more »

#2131: Vynálezce Alva 3

Vynálezce Alva 3Vydala Česká televize v pevné vazbě v roce 2020. Vydání má 128 stran a prodává se v plné ceně za 269 Kč.Scénář a námět: Klára Smolíková a Jiří...Read more »

#2130: Živí mrtví 32: Odpočívej v pokoji

Živí mrtví 32: Odpočívej v pokoji (The Walking Dead Vol. 32: Rest In Peace)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 187 až 193 v sérii...Read more »

#79 - A Chinese Ghost Story (1987)

Asijská kine­ma­to­gra­fie, to nejsou jenom duchař­ské horo­ry, ale také krás­né, fan­tas­tic­ké pří­běhy, jakým je prá­vě také „A Chinese Ghost Story“.Read more »

#78 - Smrtelné zlo 2 (1987)

Sam Raimi pře­ko­nal sám sebe a vytvo­řil pokra­čo­vá­ní, kte­ré je lep­ší než ori­gi­nál. Alespoň pro mno­hé fan­dy. Dvojka je vtip­něj­ší, ale původ­ní „Evil Dead“ je pro mě ten pra­vý horor.Read more »

#DP94: Cover

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Brian Michael Bendis Kresba: David W. Mack Brian Michael Bendis a David W. Mack, to je kombinace, která na papíře zní naprosto skvěle. Tito dva velikáni...Read more »

#DP94: Doctor Doom Vol. 1: Pottersville

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Christopher Cantwell Kresba: Salvador LarrocaJedním z největších překvapení letošních Eisnerů pro mě byla nominace řady "Doctor Doom" v kategorii Nejlepší nová série. Přiznám se, že...Read more »

#77 - Henry: Portrét masového vraha (1986)

Filmy o séri­o­vých vra­zích mají svou tra­di­ci. Snímek „Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha“ je jed­ním z těch, kte­ré tuhle tra­di­ci zalo­ži­ly.Read more »