Autor: Redakce Kritiky.cz

TV Barrandov - 19.10.20180

TV Barrandov - 19.10.2018

Televizni pro­gram na 19.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších Kateřina Brožová a svět výji...

Autor:
NOVA - 19.10.20180

NOVA - 19.10.2018

Televizni pro­gram na 19.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Život ve hvězdáchSilné emo­ce a slzy doje­tí, spl­ně­ná přá­ní a sny, sdí­le­ná radost a úsměvy štěs­tí. Pořad, ve kte­rém hlav­ní ro...

Autor:
Prima - 19.10.20180

Prima - 19.10.2018

Televizni pro­gram na 19.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex VIII (10) -ST -W -HDZ vraž­dy staré­ho boha­té­ho muže je pode­zře­lý pomoc­ný děl­ník Grabner, kte­rý je téměř ne...

Autor:
ČT - 19.10.20180

ČT - 19.10.2018

Televizni pro­gram na 19.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV|Lékař dnes pora­dí, jak před­chá­zet one­moc­ně­ní orgá­nu, kte­rý...

Autor:
Autobusy první republiky a protektorátu0

Autobusy první republiky a protektorátu

Příběh výro­by auto­bu­sů (a tro­lej­bu­sů) v Československu v letech 1918 až 1948 je podob­ně sple­ti­tý jako ději­ny naše­ho stá­tu. Největší část trhu ovlá­da­ly tři hlav­ní čes­ko­slo­ven­ské auto­mo­bil­ky: Praga, Tatra a Škoda. Kromě toho však exis­to­va­li i men­ší výrob...

Autor:
Prima - 18.10.20180

Prima - 18.10.2018

Televizni pro­gram na 18.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie HamburkPolicisté vyšet­řu­jí pří­pad své­ho nad­ří­ze­né­ho. Byl oprav­du nevěr­ný, nebo měl ano­nym s chou­los­ti­vý­mi fot...

Autor:
TV Barrandov - 18.10.20180

TV Barrandov - 18.10.2018

Televizni pro­gram na 18.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
NOVA - 18.10.20180

NOVA - 18.10.2018

Televizni pro­gram na 18.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDana, JT a Karen chtě­jí vlast­ní auto, zatím­co rodi­če jsou pro­ti. Tudíž se roz­hod­nou poří­dit si vůz za své. JT...

Autor:
ČT - 18.10.20180

ČT - 18.10.2018

Televizni pro­gram na 18.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 18.10. 17:15 18.10. 17:42Černé ovcePODPORA - Je člen­kou aktiv­ních zálo...

Autor:
Prima - 17.10.20180

Prima - 17.10.2018

Televizni pro­gram na 17.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Modrý kód (127) -ST -W -HDPremiérový díl oblí­be­né­ho seri­á­lu. Jste na urgent­ním pří­jmu. Začíná boj o život. Nejopravdo...

Autor:
TV Barrandov - 17.10.20180

TV Barrandov - 17.10.2018

Televizni pro­gram na 17.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 17.10. 02:30 17.10. 03:05Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
NOVA - 17.10.20180

NOVA - 17.10.2018

Televizni pro­gram na 17.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCodymu se na inze­rát ozva­la dív­ka Bonnie, kte­rá má syna Raileyho. Toho si Cody veli­ce rych­le zami­lu­je, situ­ac...

Autor:
ČT - 17.10.20180

ČT - 17.10.2018

Televizni pro­gram na 17.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 17.10. 01:55 17.10. 02:22Kde byd­le­ly prin­cez­ny, BouzovNa morav­ský hrad...

Autor:
ČT - 16.10.20180

ČT - 16.10.2018

Televizni pro­gram na 16.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 16.10. 02:08 16.10. 04:40Sváteční slo­vo kně­ze a doku­men­tar...

Autor:
NOVA - 16.10.20180

NOVA - 16.10.2018

Televizni pro­gram na 16.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Střepiny 16.10. 02:45 16.10. 03:15Kriminálka Las VegasRozrušený man­žel volá poho­to­vost, svou man­žel­ku našel pod scho­diš­těm ...

Autor: