Kritiky.cz > Články autora:Pavel Strnad

LEGO® Batman™: The Videogame

Hrdinové slo­že­ní z lego kos­tek k nám zaví­ta­li už po něko­li­ká­té. Hra urči­tě pat­ří mezi více oblí­be­né hry a její hod­no­ce­ní se od toho odví­jí. Mezi gra­fic­ky nároč­né hry jis­tě Lego Batman nepat­ří....Read more »

Sniper Elite III

Ve hře se stej­ně jako v prv­ním dílu hry Sniper Elite vži­je­te do role odstře­lo­va­če Karla Ferburna,který se vydá dale­ko od Evropy a vydá se bojo­vat do námi vzdá­le­né Afriky. Grafické...Read more »

Sniper Elite

Hra sice neza­ujme nějak dobrou gra­fi­kou, ale za to dobrou pří­bě­ho­vou kam­pa­ní. Na začát­ku hry se obje­ví­te Berlíně. V domě, kte­rý leží v tros­kách a pla­me­nech. Všude oko­lo vás je střel­ba a křik....Read more »

X-Morph: Defence

Rozhodl jsem se napsat recen­zi na hru X-Morph: Defense, kte­rá se u nás obje­vi­la zhru­ba před dvě­ma lety. Hra mě pře­kva­pi­la svo­jí dobrou hra­tel­nos­tí. Hru může­te hrát na 4 obtíž­nos­ti...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com