Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články autora:Vláďa

Rocky III

Rocky, kte­rý ve dru­hém díle zví­tě­zil ve vyčer­pá­va­jí­cím odvet­ném sou­bo­ji s šam­pi­ó­nem Apollo Creedem, se stal mis­trem svě­ta všech váho­vých kate­go­rií. Je z něj boháč a mohl by si uží­vat spo­ko­je­né­ho živo­ta....Read more »

Rocky II

Hned po zápa­se, kte­rý jsme vidě­li v prv­ním díle byli Rocky i Apollo odve­ze­ni do nemoc­ni­ce. I když pod­le roz­hod­čích je Apollo vítěz, ale on má pořád pocit, že Rockyho nepo­ra­zil. Apollo chys­tá...Read more »

Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho

   Slavné boxer­ské dra­ma out­si­de­ra, kte­rý dostal šan­ci a zví­tě­zil sám nad sebou. Titulní hrdi­na, neú­spěš­ný tři­ce­ti­le­tý boxer Rocky Balboa, pra­cu­je jako výběr­čí dlu­hů pro míst­ní­ho lichvá­ře, boxu­je v pokout­ních zápa­sech...Read more »

Steve Austin

2005 - Trestná lavice(Longest Yard, The uncre­di­ted)) role: Guard Dunham 2007 - Zabij, nebo budeš zabit (The Condemned) role: Conrad 2009 - Damage role: John Brickner 2010 - The...Read more »

Intimní past (The Resident)

Děj fil­mu inspi­ro­va­la sku­teč­nost, že kaž­dým rokem se do New Yorských bytů stě­hu­je mno­ho svo­bod­ných nebo roz­ve­de­ných žen. Nevědí, kdo v bytě byd­lel před nimi, nezna­jí domá­cí, kte­ří jim byty...Read more »

Obhájce (The Lincoln Lawyer)

Michael Connelly, autor best­selle­rů z oblas­ti mysté­rií je i auto­rem nove­ly, kte­rá se sta­la před­lo­hou pro film „THE LINCOLN LAWYER“. Film se začal točit 12. čer­ven­ce 2010 v Los Angeles. Všechny scé­ny byly...Read more »

„ROCKY BALBOA“

Žánr: Akční, dra­ma Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes, Pedro Lovell, Frank Stallone, Mike TysonRead more »

„ROCKY V.“

Žánr: Akční, dra­ma Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Tony Burton, Kevin Connolly, Lloyd Kaufman, Michael PatakiRead more »

„ROCKY IV.“

Žánr: Akční, dra­ma Země: USA, 1985 Délka: 88 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, Michael Pataki, Dolph Lundgren, Dominic Barto, James BrownRead more »
Stránka načtena za 1,78066 s | počet dotazů: 175 | paměť: 32316 KB. | 27.11.2021 - 13:27:18