Kritiky.cz > Články autora:MgA. Květoslava Šamajová

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

V  děje­pi­su,  his­to­rii,  poli­ti­ce.  Jak V Polsku,  tak i býva­lém Československu. Někdy pro­blesk­ly zprá­vy,  že tam byl masa­kr hro­mad­ných vražd, pol­ských důstoj­ní­ků v roce 1940.  A zase se mlče­lo.  Wajda,  fil­mo­vý reži­sér,  kte­rý...Read more »

Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí.

Těm, kte­ré máme rády, najde­me kamí­nek a daru­je­me jim ho. Oblý pak zna­me­ná, že život bude šťast­ný. Velký a hra­na­tý, zna­me­ná život plný hoř­kos­ti, nástrah a nepřed­ví­da­ných změn. Průvodce, v ori­gi­ná­lu pod názvem...Read more »

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

Režisérka Libuše Rudinská pat­ří ke gene­ra­ci tři­ce­ti­le­tých a něco. Nechtěla mi říci ani kolik je jí let, ani kolik stál roz­po­čet na film. Natočila tři­cet hodin. Uplatila jenom 73 minut....Read more »

Norské dřevo

Nelze ten­to japon­ský pří­běh odvy­prá­vět od začát­ku,  nešli/y  bys­te na to.  A bylo by to na ško­du. Je to kame­ra­man­ský film zasa­ze­ný do pří­ro­dy lesů,  luk a strá­ní,  a svě­ží trá­vy,  s prv­ním...Read more »