Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Články autora:kukalj

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze

Stavovské diva­dlo je posled­ním docho­va­ným diva­dlem, kde v němž osob­ně řídil pro­ve­de­ní svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Přestože se svě­to­vá pre­mi­é­ra ope­ry Figarova svat­ba (Le noz­ze di Figaro) kona­la ve...Read more »

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

Už kon­cem srp­na se roz­běh­la 135. sezo­na Národního diva­dla v Praze a umě­lec­ké sou­bo­ry při­pra­vu­jí cel­kem 21 pre­mi­ér. Umělecký sou­bor ope­ry Národního diva­dla jich při­pra­vu­je 9 a z toho 4 budou pre­mi­é­ro­va­ny pod Zlatou...Read more »
Stránka načtena za 1,55408 s | počet dotazů: 150 | paměť: 31875 KB. | 24.01.2022 - 05:33:13