Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega...Read more »

Na co se můžeme těšit s Apple TV+

Televizní služ­ba s názvem Apple TV+, kte­rá bude kon­ku­ren­cí vel­mi úspěš­ných stre­a­mo­va­cích slu­žeb jako je Netflix nebo Amazon Prime Video bude zahá­je­na na pod­zim toho­to roku, už teď je ale...Read more »
Stránka načtena za 1,02714 s | počet dotazů: 150 | paměť: 27443 KB. | 27.01.2021 - 16:48:38