Kritiky.cz > Články autora:Jitka Růžičková

Kváskový mazanec

Velikonoční pon­dě­lí je za dveř­mi. Kdo mě zná, nebo již del­ší dobu sle­du­je, peče urči­tě doma svůj kvás­ko­vý chléb. Co takhle na Velikonoce zku­sit výbor­ný kvás­ko­vý maza­nec? Ingredience Rozkvašení...Read more »

Nudle s lososem

Vařím hrozně ráda. Ale někdy je to dopoledne tak uspěchané, děti Vám visí na nohou, potřebujete doma dodělat nějakou práci... a pak přijde přímo božská nabídka. Dnes vaří manžel! Nemusíte...Read more »

Hruškový cheescake

Mám ráda lehoun­ké kolá­če a pro­to­že mi klu­ci chtě­li upéct dort, vrh­li jsme se na hruš­ko­vý che­e­s­ca­ke. Je lahod­ný, ovoc­ný, sla­ďoun­ký a moc dob­rý! Skvělá alter­na­ti­va k dor­tům, kte­ré jsou plné kré­mů...Read more »

Marokánky

Hromada oříš­ků a suše­né­ho ovo­ce spo­je­ná pou­ze baná­nem. Na kur­zu mi to nevě­ři­li, ale oprav­du to drží a nic se po upe­če­ní neroz­pad­ne. Nejlepší maro­kán­ky s domá­cí čoko­lá­do­vou pole­vou - zdra­vě­ji už to...Read more »

Pečený jablečný koláč

Koláč z man­dlo­vé a kuku­řič­né mou­ky. Rychlý, jed­no­du­chý a pře­kva­pi­vě nadý­cha­ný jako oblá­ček. Ingredience 50 g más­la 6 jablek 100 ml rost­lin­né­ho mlé­ka (může­te pou­žít kva­lit­ní krav­ské) 200 ml rost­lin­né sme­ta­ny (může­te...Read more »

Zeleninové placičky

Brokolice, květák, pórek, cibule... sešlo se mi to v lednici, je potřeba to spotřebovat. Co z toho mám tak narychlo udělat? Nejrychlejší, nejchutnější a nejjednodušší způsob je udělat z nich placičky. Děti je...Read more »

Žitný kvásek

Přibližně dva roky si dělám svůj domá­cí kvás­ko­vý chléb. Postupně se mnou tahle dob­ro­ta ces­tu­je na mé před­náš­ky a worksho­py, někdy ho při­ve­zu kli­en­to­vi i do porad­ny, aby ochut­nal něco nové­ho....Read more »

Vosí hnízda zdravěji

Chuť datlí, baná­nu a rumu. Jsou plná oříš­ků, suše­né­ho ovo­ce a mís­to piš­ko­tu je suše­ný banán. Rychlé a moc dob­ré. Ingredience (cca 26 kousků) 300g suše­ných datlí (bez pec­ky) 200g  mand­lí se...Read more »

Višňový čokoládový koláč

Višně mi nikdy nechut­na­ly - byly na mě moc kyse­lé a tak jsem na jíd­lo i na peče­ní pre­fe­ro­va­la třeš­ně. Až minu­lý rok jsem z nich zku­si­la něco upéct a žas­la jsem! Jejich...Read more »

Rychlé čokoládové pralinky

Chcete už jen jed­nu slad­kou teč­ku na závěr, pro­to­že dal­ší cuk­ro­ví už nestí­há­te, nebo se vám už nechce? Máte chuť na něco čoko­lá­do­vé­ho s ovo­cem? A co takhle pra­lin­ky? Potřebujeme pou­ze...Read more »

Bulgur jako jedinečná příloha

Rýže, bram­bo­ry, těs­to­vi­ny, kned­lí­ky. A zno­vu. A zno­vu. Co takhle změ­nu? A co takhle vel­mi chut­nou změ­nu?   Bulgur je zají­ma­vý v tom, že svou kon­zis­ten­cí malin­ko při­po­mí­ná malé krou­py, což může mno­ha...Read more »

Muffiny s jahodami a čokoládou

Měla jsem chuť na něco leh­ké­ho a dob­ré­ho. A pro­to­že zpra­co­vá­vám posled­ní dáv­ky ovo­ce z mra­zá­ku, padla vol­ba na jaho­dy. Úplně jsem se vrá­ti­la do minu­lé­ho léta, kte­ré bylo plné toho­to čer­ve­né­ho...Read more »

Chřestová polévka zdravě

Nikdy jsem chřest nejed­la. Doma jsme ho jako malí nemě­li a ani poz­dě­ji mě nelá­kal. Až teď, co zkou­ším růz­né nové věci, jsem na něj opět nara­zi­la. Co na něm...Read more »

Batátové bramboráčky

Dnes k obě­du abso­lut­ní lahůd­ka, kte­rá je plná vita­mí­mů, mine­rá­lů a po kte­ré nepři­be­re­te ani deko. Místo vají­ček jsou pou­ži­tá roze­mle­tá lně­ná semín­ka, kte­rá obsa­hu­jí zdra­vé ome­ga 3 mast­né kyse­li­ny, kte­rých máme...Read more »

Krémové gnocci s žampiony

Ve všech recep­tech, na kte­ré zběž­ně nara­zí­te, se ke gnocchi podá­vá kuře­cí maso nebo špe­nát se sme­ta­nou. Oboje je na mě na trá­ve­ní cel­kem těž­ká vari­a­ce, pro­to jsem se...Read more »

Sušená rajčata

Jedna z mož­nos­tí, jak si pora­dit s vel­kou úro­dou raj­čat, jsou suše­ná raj­ča­ta. Skvělá k těs­to­vi­nám, na piz­zu, do růz­ných poma­zá­nek a salá­tů... Možností je hro­ma­da, tuhle lahůd­ku musí­te mít v záso­bě. Rajčata nej­pr­ve...Read more »

Marinády na pečené tofu

Buďte hvězdou na gri­lo­vač­kách nebo zaujmě­te své přá­te­le na veče­ři tím, že ta bílá hmo­ta, co se pro­dá­vá v obcho­dech, se dá udě­lat chut­ně a svě­že. Naučte se upéct tofu tak,...Read more »

Mandlový švestkový koláč

Je dob­ré nau­čit se péct s pomo­cí man­dlo­vé mou­ky - dotá­te tak tělu spous­tu cen­ných látek a ješ­tě si pochut­ná­te, těs­to bude mít skvě­lou oříš­ko­vou chuť. Tento koláč je z čás­ti z man­dlo­vé...Read more »

Křehké linecké cukroví

Jedno křeh­ké cuk­ro­ví z pohan­ko­vé a celo­zrn­né mou­ky. Je tak křeh­ké, že se vám bude roz­pouš­tět na jazy­ku! Voní vanil­kou a po sně­ze­ní dozní­vá pří­jem­ná nakys­lá chuť citró­nu - to musí­te zku­sit 😉...Read more »

Mandlový dort

Zbylo mi doma ještě pár mandlí a moji kluci měli opět mlsnou. Dala jsem dohromady tyto dvě informace a začala v kuchyni kouzlit. A jak jsem tak čarovala, řekla jsem si, že to...Read more »

Zapečené tortilly s červenými fazolemi

Někdy při­jde­te domu a máte hlad. Takový, že bys­te si nor­mál­ně dali roh­lík se salá­mem. To bylo dří­ve! Tato veče­ře vám zabe­re stej­ný čas, ale tělu dodá­te mno­hem více živin,...Read more »

Muffiny plné jablíček

Mám pro vás dal­ší skvě­lý mouč­ník, kte­rý je tak vláč­ný, křu­pa­vý a plný chu­tí! Vše vždy začne jed­no­duš­še... „Mami, já mám na něco chuť! Uděláme si něja­kou dob­růtku, jo?“ No...Read more »

Smoothie z kopřiv a medvědího česneku

Jaro je v plném roz­pu­ku, všu­de to kve­te, ros­te a zele­ná se, vše je na začát­ku. Pojďme po zimě tro­chu pro­čis­tit tělo, dodat mu spous­tu ener­gie z pří­ro­dy, kte­rá nám toho teď posky­tu­je...Read more »

Kakaové rohlíčky

Rychlé, chut­né a moc dob­ré! Přináším prv­ní z recep­tů na zdra­vé vánoč­ní cuk­ro­ví. A pozor, mizí doslo­va pod ruka­ma 😉   Ingredience 240 g hlad­ké špal­do­vé mou­ky (smí­cha­la jsem půl na půl...Read more »

Borůvkový koláč

Vyrazila jsem do lesa a všu­de mod­ro! Tolik borůvek pohro­ma­dě jsem už pár let nevi­dě­la. Abych tu nád­he­ru nějak dob­ře vyu­ži­la, udě­la­la jsem zdra­vý koláč a zby­tek dala do mra­zá­ku na...Read more »

Mrkvová směs s pečenou řepou

Rychlý efek­tiv­ní oběd, kte­rý teď v pod­zim­ních dnech krás­ně pro­hře­je. Malé děti vám pomo­hou strou­hat a za pár minut může­te podá­vat. Rozhodla jsem se, že si na pár dní odpo­či­nu od...Read more »

Celerová pomazánka s okurkou

Na mých kur­zech ráda uka­zu­ji jed­no­du­ché poma­zán­ky z pří­sad, kte­ré jsou snad­no dostup­né a čis­tě pří­rod­ní. Některé hlav­ní pří­sa­dy však lidé nema­jí moc v obli­bě, jako napří­klad celer. Tato poma­zán­ka však změ­ní...Read more »

Zelný salát na sladko

Tento salát je skvělý tip, když potřebujete rychle doplnit vitamíny, zažehnat jarní únavu a trochu barevně oživit své jídlo. Je trochu nasládlý, proto se skvěle hodí jako příloha k zeleninovému bulguru,...Read more »

Výživový koutek: kopřiva

Venku se vše začí­ná zele­nat a ze země raší malé nená­pad­né zele­né bylin­ky. Moc je v lás­ce nemá­me, pro­to­že se o ně čas­to popá­lí­me a tak ani jejich sběr není úpl­ně pří­jem­nou zále­ži­tos­tí,...Read more »

Odměny na dětských akcích

Mám doma dvě děti a cho­dí­me rádi na dět­ské akce. Co se mi na těch­to akcích nelí­bí je for­ma odměn za spl­ně­né úko­ly. Spousta lízá­tek, bom­bó­nů a dal­ších slad­kos­tí. Děti za...Read more »

Jahodový koláč

Jahodová sezó­na je v plném prou­du, pojď­te zku­sit jaho­do­vý koláč z jogur­to­vé­ho těs­ta s křu­pa­vou dro­ben­kou. Ingredience Drobenka 60 g más­la 60 g celo­zrn­né špal­do­vé mou­ky 60 g třti­no­vé­ho cuk­ru 60 g...Read more »

Borůvková ovesná kaše

Já a moje děti strašně rádi snídáme ovesnou kaši na mnoho způsobů. Teď v zimním období krásně prohřeje bříška, nastartuje nový den a dodá hromadu nové energie. A hlavně je sladká a moc dobrá!...Read more »

Co nám chybí?

  Co bychom měli dopl­nit aby nás nebo­le­la hla­va a byli jsme méně una­ve­ni? Udělaly se vám bílé fle­ky na neh­tech a opa­ry? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás...Read more »

Nezakazujte si sladkou chuť!

Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i v kečupu, pečivu nebo dokonce i v některé kávě. Prohlédněte si příště etikety, až půjdete nakupovat a podívejte se, kolik vaše...Read more »

Tempeh zapečený s cuketou

Tohle jídlo u nás sklidilo doma nevídaný úspěch - nebo přesněji hlavně tempeh, který vše doladil do dokonalé chuti a příjemně nás zasytil jako kus pořádného masa. Co je to vlast­ně...Read more »

Výživový koutek: červená řepa

Červená řepa je extrém­ně zdra­vá zele­ni­na, kte­rá má mno­ho pří­no­sů pro naše tělo. Pomáhá nám redu­ko­vat vyso­ký krev­ní tlak, má pozi­tiv­ní vliv na kar­di­o­vasku­lár­ní sys­tém a pod­po­ru­je deto­xi­kač­ní pro­ce­sy v našem...Read more »

Quinoa s červenou řepou a tofu

Ke quinoe se většina z nás zatím staví s nedůvěrou. Neví, jak ji dochutit, aby byla dobrá, s čím ji podávat, prostě jak s ní naložit... Tato kombinace vás ale dostane! Houbovo-špenátová směs,...Read more »

Omáčka ze sušených rajčat

O omáč­ky k těs­to­vi­nám, nokům nebo rýži u nás není nou­ze. Teď v zimě krás­ně pro­hře­jí, zasy­tí a co je nej­dů­le­ži­těj­ší - ukry­je­me do nich téměř vše. Od zele­ni­ny, co vám zby­la ješ­tě...Read more »

Lívance, co voní kokosem...

Už týden za mnou chodil Mireček, jestli bych mu udělala lívance, že má na ně obrovskou chuť. A protože teď v zimě nás občas potrápí rýma a kašel, kravské mléko, které hodně...Read more »

Kuskus s kořeněnými rajčaty

Rychlé jíd­lo, kte­ré bude­te mít hoto­vé za deset minut. Celé dopo­led­ne jste pryč a pak zjis­tí­te, že nemá­te co poobědvat. Vyřeší to roh­lík se salá­mem? Ne! Naučte se vařit rych­le...Read more »

Letní strava není rohlík se šunkou

Máme za sebou polo­vi­nu léta, tep­lo­ty ven­ku stá­le stou­pa­jí nad tři­cet stup­ňů - jak by měla vypa­dat správ­ná let­ní stra­va, kte­rá nám dodá ener­gii, nebu­de nás vysu­šo­vat a pří­jem­ně osvě­ží?...Read more »

Krtkův dort zdravě

Krtkův dort je můj oblí­be­ný. Nejprve u nás začal ten z kra­bi­ce, pak jsme pře­sed­la­li na pocti­vý domá­cí, kte­rý je plný sme­ta­ny a cuk­ru a nako­nec jsem se dosta­la k parád­ní­mu recep­tu – bez...Read more »

Pampeliškový med

Pampeliškový med je dal­ší úžas­ná věc, kte­rou nám může pří­ro­da na jaře dopřát. Tolik vita­mí­nů, mine­rá­lů a skvě­lých účin­ků na tělo, to pros­tě musí­te zku­sit!   Pampeliškový med je řid­ší...Read more »

Začněte jíst zdravě v 5 bodech

Mnoho lidí s při­chá­ze­jí­cím novým rokem zkou­ší začít hub­nout a jíst zdra­vě­ji. Bohužel, spous­ta těch­to poku­sů kon­čí neú­spě­chem. Proč? Většinou jejich die­ty obsa­hu­jí záka­zy, kte­ré ale moc lidí dlou­ho­do­bě nedo­ká­že dodr­žet....Read more »

Zeleninový Pad Thai se smaženým tofu

Rychlé čín­ské nudle nabi­té chu­tě­mi. Nebojte se zele­ni­ny, čím barev­něj­ší, tím hez­čí a tím i zdra­věj­ší pro naše tělo. Ingredience Omáčka 1/4 hrn­ku citró­no­vé šťá­vy 1/4 hrn­ku sójo­vé omáč­ky 3 lží­ce...Read more »

Jak začít zdravě nakupovat...

... a nena­le­tět vel­kým řetěz­cům, kte­ré se vám sna­ží pro­tla­čit rych­lé a nezdra­vé jíd­lo. Kolikrát se vám sta­lo, že jste šli do obcho­du jen pro základ­ní potra­vi­ny - ovo­ce, zele­ni­na, mou­ka,...Read more »

Domácí BBQ omáčka

Je konec léta a vy máte na zahra­dě pře­by­tek raj­čat. Spoustu lev­ných a krás­ných raj­čat je i na tržiš­tích a vybí­zí k tomu, abys­te je nakou­pi­li a udě­la­li z nich něco, co Vám v zimě vykouz­lí ne...Read more »

Zdravé snídaně

Jeden rych­lý pohled na náš sní­da­ňo­vý stůl, na kte­rý jsem nále­ži­tě pyš­ná. Moji klu­ci mají nej­ra­dě­ji housku s medem... Já bych jim nej­dra­dě­ji dopřá­la tep­lou oves­nou kaši s oříš­ky a ovo­cem. Jak...Read more »

Výživový koutek: pampelišky

Všimli jste si, že je kolem vás krás­ně žlu­to? Popadněte děti, vez­mě­te si košíč­ky a vyraž­te si nasbí­rat vel­kou jar­ní sílu z pří­ro­dy. Pampeliška je úžas­ná jar­ní bylin­ka, kte­rou se vypla­tí...Read more »

Zeleninové karbanátky s pečenými bramborami

Budete si při­pa­dat, jako když jíte něco straš­ně nezdra­vé­ho, jak vám to bude chut­nat. Vůbec to tak není! Dnešní oběd je čis­tě z rost­lin­ných suro­vin, vše dohro­ma­dy ladí a vy si...Read more »
Stránka načtena za 2,00344 s | počet dotazů: 163 | paměť: 31758 KB. | 11.04.2021 - 23:16:27