Kritiky.cz > Články autora:Jajara

Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní

Narážíte neu­stá­le na pro­blém, že nemů­že­te najít pořád­nou prá­ci? Dostali jste výpo­věď v obo­ru, kte­rý už není per­spek­tiv­ní? Nabízejí vám fir­my málo peněz za nároč­nou pra­cov­ní dobu od rána do...Read more »