Autor: hoge

Přijímačky na FAMU0

Přijímačky na FAMU

Znáte ten pocit, kdy něco vidí­te či sly­ší­te, a řek­ne­te si: To bych zvlá­dl taky, a lépe. Například, když člo­věk sle­du­je čes­ký film. To se i sám od sebe v hla­vě zro­dí otaz­ník: „Co je na tom za Umění?“ Často si tuto otáz­ku kla­du a těž­ko hle­dám odpo­věď. A co to tedy zku­sit změ­nit? Ano?! Asi nej­lep­ší...

Autor: