Kritiky.cz > Články autora:Lenka Šídová

Dobrá smrt - Dobrá smrt, dokument Tomáše Krupy, zachycuje asistovanou sebevraždu.

Eutanazie (z řec. ευ – eu, dob­rá, θάνατος – tha­na­tos, smrt; doslo­va „dob­rá smrt“) je obvykle defi­no­vá­na jako usmr­ce­ní na žádost, tedy se svo­le­ním poško­ze­né­ho, je z hle­dis­ka čes­ké­ho trest­ní­ho prá­va nedo­vo­le­né a je posu­zo­vá­no jako vraž­da.Read more »

Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev

John Rambo v herec­kém obsa­ze­ní – Sylvestr Stallon se vra­cí k blíz­kým, dob­rým lidem. Na ran­či v Arizoně vycho­vá­vá jako svo­ji dce­ru dív­ku, kte­rá je v nejas­ném pří­bu­zen­ském pomě­ru k hlav­ní posta­vě. Matka dív­ky...Read more »