Věčný příběh - Když moderní zpracování o Popelce, tak tohle.

Drew Barrymore je na tuto roli pří­mo stvo­ře­ná, pro­to­že jak už víme i z jiných fil­mů doká­že být Drew jem­ná i drs­ná. V tom­to fil­mu se obje­ví obě tyto strán­ky její osob­nos­ti. Nemohu...Read more »

Jackie Chan

Narodil se 7.4.1954 v Hongkongu jako Chan Kong Sang. Začínal jako pou­hý čín­ský kaska­dér a teď dělá kaska­dé­ra sám sobě v mno­ha úspěš­ných akč­ních fil­mech, z nichž někte­ré sám režíroval.Kvůli extrém­nos­ti svých kous­ků...Read more »

Tupíři (Vampires Suck)

Tato paro­die od tvůr­ců Scary movie a dal­ších paro­dií s ten­den­cí až pří­liš tla­čit na pilu a udě­lat vtip za kaž­dou cenu je zábav­ná hlav­ně pro lidi, kte­ří vidě­li i Stmívání a Nový měsíc...Read more »
Stránka načtena za 2,67743 s | počet dotazů: 151 | paměť: 27496 KB. | 27.01.2021 - 17:43:21