Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)

Harrymu Potterovi je nyní tři­náct let a zane­dlou­ho pro něj začne tře­tí škol­ní rok v čaro­děj­né ško­le v Bradavicích. Co ten­to nový škol­ní rok s sebou při­ne­se? Číst dál »

Vesnice (The Village) – Ztráta času

Komedie? Ne. Dobrodružný? Ne. Romantický? Ne. Sci-fi nebo fan­ta­sy? Ne. Akční? Ne. Thriller? Ne? Drama? Ne. Horor? To už vůbec ne! Tak co tedy? Číst dál »

Božský Bruce (Bruce Almighty)

Tato vyni­ka­jí­cí kome­die vám zaru­če­ně zahý­bá brá­ni­ce­mi a pánům, těm zahý­bá mož­ná i něčím jiným :-)! Číst dál »

Hvězdná pěchota

Kvalitní sci-fi od samot­né­ho Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Číst dál »

Dvanáct do tuctu (Cheaper by Dozen)

Výborně! Konečně něja­ký dob­rý a záro­veň nově nato­če­ný film! Číst dál »

Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can)

Od reži­sé­ra Stevena Spielberga bychom urči­tě neče­ka­li nic jiné­ho, než oprav­du pořád­ný a kva­lit­ně nato­če­ný film. Je tomu tak i v tom­to pří­pa­dě? Číst dál »

Samotáři – „…lidi málo hulej.“

„To je skvě­lá muzi­ka! Tyo, co to je za muzi­ku?“ „To je stát­ní hym­na, ty vole.“ „A jo, vlast­ně, stát­ní hym­na. Já jenom, že ji nehrá­li dlou­ho takhle instru­men­tál­ně,... Číst dál »

Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

Příběh začí­ná vyšet­řo­vá­ním smr­ti pro­sti­tut­ky Amandy, na kte­rý je nasa­zen detek­tiv ser­žant Roger Murtaugh, v podá­ní Dennyho Glovera. Později je k němu při­dě­len ser­žant Martin Riggs (Mel Gibson), kte­rý byl pře­ve­len... Číst dál »