Autor: DejvIT17

0

Black Panther - recenze - 7/10

Krok ved­le Nový film od Marvelu mě oprav­du mile pře­kva­pil. Podle toho co jsem se dozvě­děl z trai­le­ru, tak mi při­šlo, že děj bude pří­liš jed­no­tvár­ný, ale naštěs­tí tomu tak neby­lo. Film se ele­gant­ním způ­so­bem vyhnul zaběh­nu­té tra­di­ci super-hrdinských fil­mů. Sice se ze začát­ku zdá, že na jed­né strá­ně T’Chall a na...

Autor:
0

Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor

Sice už je to něja­ký ten měsíc, co pro­mo video k osmé sezó­ně spat­ři­lo svět­lo svě­ta, ale vět­ši­nou když se něko­ho zeptám jest­li ho viděl, tak odpo­ví že ne. Proto bych chtěl upo­zor­nit ty z vás, kte­ří jej ješ­tě nevi­dě­li, aby se na něj kouk­li. A neza­po­meň­te na roz­bor dole pod videem.  ...

Autor: