Kritiky.cz > Články autora:Knihy mají duši

Bernard Minier: Tma

Cvak. Zhasne se svět­lo, oči lehce una­ve­né vní­ma­jí jen obry­sy a pak už ani ty. Ale co má tako­vá tma vše v sobě? Třetí román auto­ra Bernarda Miniera Tma je laděn...Read more »

Sedmilhářky

Na kniž­ním trhu se ten­to týden obje­vi­lo pří­jem­né jar­ní osvě­že­ní. Po Kafe a cigár­ku a P.S. je zde dal­ší kni­ha, kte­ré před­chá­zel blog či for­ma feje­to­nu. Dílo je psa­né for­mou dopi­sů mezi dvě­ma...Read more »

Radka Třeštíková: Bábovky

Zkuste si vyba­vit ten pocit, když se dává v nedě­li na stůl ke kávě bábov­ka. Vůně, kte­rá je roz­po­zna­tel­ná, ale pokaž­dé je v ní něco nové­ho. Když se náho­dou spá­lí, dají...Read more »

Kabelka plná sladkých překvapení

Představte si, že jste při­šli do obcho­du s oble­če­ním. Vše vybe­re­te, bud jde­te po pamě­ti, ane­bo se tak dlou­ho pře­hra­bu­je­te, než nara­zí­te na na tu správ­nou věc. A těs­ně před odcho­dem Vám...Read more »