Recenze - Alvin a Chipmunkové 3

K! Teď jsem oprav­du nas*anej, pro­to­že tenhle film jsem sta­ho­val 2x (prv­ně byla hroz­ná kva­li­ta, teď­kon to bylo o něco lep­ší a dokon­ce i s dabin­gem...), ale říkám si... 😀 No nebu­du spros­tý...Read more »

Recenze - Nebojte se tmy

Bohužel, když jsem minu­le psal recen­zi na Zrcadla, tak jsem zapo­mněl, že po dobu neak­ti­vi­ty jsem zhlé­dl ješ­tě jeden film a tím byl film Nebojte se tmy (Don’t Be Afraid of...Read more »

Zrcadla

Je tu nová recen­ze na horor Zrcadla od reži­sé­ra horo­rů jako jsou Piraňa 3D, Hory mají oči a dal­ší - Alexandra Aji. Na ten­to film jsme se díva­li asi před...Read more »

Ďábel v těle

Tak je tu moje dal­ší recen­ze, ten­to­krát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor láká opět na hand-cam styl toče­ní, tedy to samé jako u Paranormal Activity, což...Read more »

Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera

Dnes jsem si pro Vás při­pra­vil dal­ší recen­zi, kte­rá bude na dal­ší hra­ný díl Scooby-Doo. V minu­lých letech vyšly 2 nové hra­né fil­my - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recen­zo­val)...Read more »

Scooby-Doo: Začátek

Je tu dal­ší recen­ze a dnes sli­bo­va­ný Scooby-Doo: Začátek. Bude to tako­vá mini recen­ze, pro­to­že si to už přes­ně nepa­ma­tu­ji a tak pou­ži­ju ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra a pak napíšu můj názor 🙂...Read more »

Piraňa 3D

A je tu nová recen­ze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o rema­ke stej­no­jmen­né­ho horo­ru z roku 1978. Režisér fil­mu Hory Mají Oči se vra­cí s dal­ším hitem plným gore, kozi­ček♥,...Read more »

Děsnej doják

A je tu dal­ší recen­ze! Další film od Wayansových bra­trů s názem Date Movie (Děsnej doják)! Film Děsnej doják z roku 2006 je o mla­dé ženě jmé­nem Julia Jones. Kvůli tomu jak...Read more »

Nezvratný osud 4

Várování: Článek obsa­hu­je obráz­ky někte­rých smr­tí z fil­mu! Začalo to leta­dlem, pak dál­ni­ce, poté hor­ská drá­ha a teď jsou to závo­dy Nascar. Nick (Bobby Campo) má před­tu­chu, že na závo­dech se...Read more »
Stránka načtena za 1,10408 s | počet dotazů: 155 | paměť: 27609 KB. | 18.01.2021 - 15:10:22