Kritiky.cz > Články autora:Barka

Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami

S vlast­ní­mi slo­vy, s vlast­ní­mi fot­ka­mi či ilu­stra­ce­mi – kni­ha, o kte­ré od začát­ku až do kon­ce roz­ho­du­je­te jen vy. A vydá­te si ji v nákla­du, v jakém bude­te chtít. Třeba jen jed­nu, sami pro...Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com