Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Auta 2 - Film nadupaný 3D technologií slibuje hodně

Auta 2 - Film nadupaný 3D technologií slibuje hodně

auta 2 963 mm1024x768

Máte rádi pohád­ky? Chcete vaše děti potě­šit? Pak je vez­mě­te do kina na nej­no­věj­ší pokra­čo­vá­ní úspěš­né kres­le­né pohád­ky Auta.

Co film sli­bu­je? Skvělé závo­dy, vtip, napě­tí, akci, ale také pou­ži­tí nej­mo­der­něj­ší 3D tech­no­lo­gie. Od té si sli­bu­je hod­ně, pro­to­že při 3D ukáz­kách v kině, vypa­da­la Auta 2 napros­to úchvat­ně. Vyrazilo mi dech hlav­ně zpra­co­vá­ní aut, ale také kra­ji­na, kte­rá byla napros­to doko­na­lá. Proto, i když nejsem dva­krát vel­ký fan­da pohá­dek, bych chtěl udě­lat výjim­ku a na tenhle pohádko/-film vyra­zit do kina, samo­zřej­mě kom­plet­ně ve 3D pro­jek­ci.

3D tech­no­lo­gie se dostá­va­jí kaž­dým nato­če­ným fil­mem dál a dál, což mě vel­mi těší, pro­to­že dou­fám, že jed­nou bude 3D tech­no­lo­gie tak neu­vě­ři­tel­ná, že při stří­le­ní pro­ti vašim brý­lím bude­te sku­teč­ně uhý­bat tak, jako by tomu bylo doo­prav­dy. Jaký pokrok zazna­me­ná 3D tech­no­lo­gie, tak to se dozví­me asi až příští rok, na dal­ším EXPU. Ukázky a popi­sy při­pra­vo­va­ných pro­jek­tů sli­bu­jí vel­ký záži­tek z návštěvy EXPA, a tak dou­fám, že budu mít šan­ci se na EXPO 2012 dostat. Snad to vyjde.

Pokud máte rádi 3D tech­no­lo­gii, pak vyraz­te na Auta 2 a pokud jí doslo­va milu­je­te, pak nepro­švih­ně­te EXPO 2012. Bude o co stát!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75915 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53340 KB. | 25.09.2021 - 20:57:51