Kritiky.cz > Filmové recenze > Asterix a Obelix: Mise Kleopatra

Asterix a Obelix: Mise Kleopatra

Pokračování úspěš­né kome­die na moti­vy komi­xo­vých posta­vi­ček Asterixe a Obelixe nás ten­to­krát zavá­dí do Alexandrie, odkud vlád­ne egypt­ské­mu lidu krás­ná Kleopatra. Její mile­nec Caesar ji však dráž­dí uště­pač­ný­mi poznám­ka­mi na účet Egypta až se Kleopatra nechá vypro­vo­ko­vat k sáz­ce: Egypťané musí za 3 měsí­ce posta­vit Caesarovi palác vět­ší a pře­py­cho­věj­ší, než Caesar Palace v Římě.

Hlavní posta­vou toho­to fil­mu není ani Kleopatra, ani Caesar, mož­ná ani Asterix s Obelixem, ale doce­la nená­pad­ný archi­tekt Nuberobis, jehož kte­rý dosta­ne za úkol, v tom nespl­ni­tel­ném ter­mí­nu, palác posta­vit. Když se mu to pove­de, bude zasy­pán zla­tem, v opač­ném pří­pa­dě sežrán kro­ko­dý­li. Numerobis obře ví, že za tři měsí­ce stih­ne sotva udě­lat plá­ny. Aby úkol spl­nil, potře­bu­je něja­kou kou­zel­nou moc. A v tom si vzpo­me­ne na dru­i­da Panoramix s kou­zel­ným nápo­jem.

Vypraví se tedy na sever do Galské ves­ni­ce a po dlou­hém pře­mlou­vá­ní si do Alexandrie při­ve­de Asterixe, Obelixe, Panoramixe s kou­zel­ným nápo­jem a ješ­tě jejich mops­lí­ka. Ani s kou­zel­ným nápo­jem to však není tak jed­no­du­ché, jak se zdá­lo. Je pros­tě pří­liš mno­ho lidí, kte­rým by se hodi­lo, kdy­by palác za tři měsí­ce nestál. V prv­ní řadě je to Caesar, kte­rý do Alexandrie pošle řím­ské voj­sko, aby se snad nesta­vě­lo pří­liš rych­le. V dru­hé řadě je to archi­tekt Amombofis, kte­rý je zhr­zen tím, že zakáz­ku nezís­kal on. A pro­to­že má v Egyptě dob­ré kon­tak­ty, doká­že to Nuberobisovi pořád­ně zava­řit.

Mise Kleopatra je kome­die, u kte­ré se bude­te mlá­tit smí­chy od začát­ku do kon­ce. Tvůrci fil­mu se u toho roz­hod­ně nenu­di­li a není tam snad jedi­né hlu­ché mís­to. Když k tomu při­dá­me krás­nou Monicu Bellucci v roli Kleopatry nedá se tomu­to fil­mu téměř nic vytknout. Prostě kome­die, jak má být. Nicméně znal­ci kres­le­né­ho Asterixe a Obelixe by jis­té námit­ky mít moh­li, pro­to­že ten­to film se už před­lo­hy drží jen jed­ním prs­tem.

Velká část gagů je zalo­že­na na naráž­kách na jiné fil­my. Přitom je to pro­ve­de­no tak nějak při­ro­ze­ně, tak­že kdo dané fil­my nezná, patr­ně si jich nevšim­ne. Něčeho si všim­ne­te také až po opa­ko­va­ném shléd­nu­tí. Výborná jsou rov­něž různá zko­mo­le­ná jmé­na. Koktavý Numerobis je pak výbor­nou třeš­nič­kou na dor­tu. Úplně na závěr pak musím pochvá­lit čes­ký dabing, kte­rý bra­vůr­ně zvlá­dl trans­for­ma­ci všech těch fran­couz­ských vti­pů do češ­ti­ny, což jis­tě neby­lo jed­no­du­ché.

O filmu:

Asterix a Obelix: Mise Kleopatra (Asterix & Obelix: Mission Cleopatre)
Francie / Německo, 2002, 107 min
Režie: Alain Chabat
V hlav­níh rolích: Gerard Depardieu, Christian Clavier, Monica Bellucci, Claude Rich, Alain Chabat, Edouard Baer, Marina Fois, Bernard Farcy, Edouard Montoute, Chantal Lauby, Zinedine Soualem, Mathieu Kassovitz, Louis Leterrier, Claude Berri

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ve stínu upíra9. září 2005 Ve stínu upíra Pro upírské filmy mám velkou slabost. Ale kvalitní a originální upírský horor aby člověk pohledal. Shadow of Vampire (Ve stínu upíra) je jednou z výjimek, která dokáže i dnešní publikum […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Porota11. února 2004 Porota Na první pohled se zdá, že to, co hýbe soudním procesem proti prosperující zbrojovce, jsou peníze a dosud neochvějný odhad lidí zlotřilého poradce Rankina Fitche (Gene Hackman). Fitch […] Posted in Filmové recenze
  • Bumblebee – Recenze – 60%19. prosince 2018 Bumblebee – Recenze – 60% Posledních několik dílů filmové série Transformersod režiséra Michaela Baye (zejména díl čtvrtý a pátý) se neslo v duchu hesla „pokaždé to musí být ještě větší, epičtější, výbušnější, […] Posted in Filmové recenze
  • Úžasňákovi1. prosince 2004 Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě žebříčku všech dob pan Úžasňák a jeho úžasná rodinka. Jak již bylo mnohokrát řečeno, dobrý […] Posted in Filmové recenze
  • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není […] Posted in Filmové recenze
  • Hlas moře21. února 2005 Hlas moře Hlas moře je skutečným příběhem ochrnutého muže, který po letech strávených na lůžku již nechce dále žít a snaží se s požehnáním úřadů odejít ze světa. Jeho motto: život je právo, nikoliv […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...