Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Assassin’s Creed III

Assassin’s Creed III

vlcsnap 2013 05 05 14h54m29s206 300x168 1

Třetí díl úspěš­né série hry Assassin’s Creed III je po dvou letech na svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život a na smrt. Nečekejte, že hlav­ní hrdi­na bude vtip­ný, kdo by taky byl, když by mu šlo o neu­stá­le o život. Hra začí­ná tam, kde před­cho­zí díl skon­čil a tak se Desmond se svým otcem a dal­ší­mi jejich kole­gy vydá­vá do hrob­ky, kde na něj čeká mno­ho zážit­ků ode­hrá­va­jí­cích se v 18. sto­le­tí. Vše začí­ná nano­vo, kdy se tým assas­si­nů sna­ží zachrá­nit svět před jeho kon­cem. Zdali se to poda­ří či ne je už pou­ze na Vás.

S Desmondem Vás čeká hra­ní nejen v hrob­ce, ale i v mno­ha svě­to­vých měs­tech, kde bude­te bráz­dit zbo­ře­niš­tě a věno­vat se ved­lej­ším misím, kte­ré Vám bez­po­chy­by zabe­rou cca dal­ších 40 hodin her­ní­ho času. Po dlou­hých zim­ních večer, tak bude­te obje­vo­vat dal­ší pokla­dy a tajem­ství.

Po asi pěti­ho­di­no­vém úvo­du, kdy se postup­ně sezna­mu­je­te s posta­vou, pří­bě­hem a postup­ným výcvi­kem, začne něco nové­ho. Dostanete se do pří­bě­hu Connora, kde s ním pro­ži­je­te mno­ho život­ních momen­tů. Od dru­hé polo­vi­ny hry se hra oprav­du roz­je­de, bude­te hrát pod­stat­ně poma­le­ji. Dospělý Connor se koneč­ně dočká pořád­né­ho stří­le­ní, potá­pě­ní lodí, vyjížď­ky na koni atd. Naše posta­va se potká se spous­tou zná­mých his­to­ric­kých postav jako s Benjaminem Franklinem, Georgem Washingtonem nebo se Samuelem Adamsem.  V rám­ci rych­lé­ho pře­sou­vá­ní nabí­zí hra jakési urych­le­ní přes úvod­ní obra­zov­ku, kde se rych­le­ji může­te pře­mís­tit ke spl­ně­ní dal­ší mise, abys­te napří­klad celou hodi­nu nebráz­di­li les na koni.  Nenechte si ujít říze­ní lodě na oce­á­nu.

Velká měs­ta, vel­ký cha­os a mno­ho lidí, i po dohrá­ní bude­te mít i nadá­le, co obje­vo­vat a hrát, komu se nelí­bí, může tře­ba do pří­ro­dy, kde je mno­ho zvě­ře a může­te lovit.  Prostě ten­to díl Assassina se oprav­du pove­dl a sto­jí za to si hru poří­dit a dohrát až do úpl­né­ho kon­ce.

Grafika je doko­na­lá a zvu­ko­vý dopro­vod lep­ší než v před­cho­zích dílech, hře není co vytknout a čes­ké titul­ky hře dodá­va­jí jen na síle. Tvůrci sli­bu­jí cca 15 hodin her­ní­ho času pří­bě­hu a cca 40 hodin her­ní­ho času na ved­lej­ších misích. Jediné, co mne osob­ně vadi­lo je pře­cho­do­vá obra­zov­ka pro­to dávám o 5% méně v hod­no­ce­ní, ale kaž­dý z nás na to má jiný názor.

 

vlcsnap-2013-05-05-14h54m29s206 vlcsnap-2013-05-05-14h54m49s151 vlcsnap-2013-05-05-14h56m08s193 vlcsnap-2013-05-05-14h56m50s77 vlcsnap-2013-05-05-14h57m18s108 vlcsnap-2013-05-05-14h57m40s105 vlcsnap-2013-05-05-14h58m12s117 vlcsnap-2013-05-05-14h58m28s45 vlcsnap-2013-05-05-14h58m37s123 vlcsnap-2013-05-05-14h59m40s225 vlcsnap-2013-05-05-15h01m21s223 vlcsnap-2013-05-05-15h01m31s80


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 95%
Datum vydá­ní: 30.10.2012
Výrobce: UbiSoft
Žánr: akč­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1, Multiplayer až 8 hrá­čů
Lokalizace: čes­ké titul­ky
Doporučený věk: 18+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20221 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54013 KB. | 29.07.2021 - 20:10:50