Kritiky.cz > Recenze knih > Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

RoslinaAntibiotika

Někdy člo­věk najde, co vůbec nehle­dal. Tento citát od Alexandra Fleminga, obje­vi­te­le peni­ci­lí­nu, najde­te ve vel­mi zají­ma­vé kníž­ce Rostlinná anti­bi­o­ti­ka od autor­ky Aruny M. Siewertové.  Ona sama se vystu­do­va­la léči­tel­skou ško­lu a léči­tel­ství a před­náškám o léči­vých rost­li­nách se věnu­je do dnes. Přednášky na tyto téma­ta pořá­dá v Berlíně a ve Wendlandu. V její rodi­ně se léči­tel­ství prak­ti­ku­je již po tři gene­ra­ce.

V kni­ze najde pozo­ru­hod­né půso­be­ní tři­ce­ti rost­lin, kte­ré fun­gu­jí, jako pří­rod­ní anti­bi­o­ti­kum. Příjemným zpes­t­ře­ním je i malý pohled do his­to­rie, jak byl obje­ven peni­ci­lin a jeho ces­ty k lidem. Dále se zde dočte­te spous­ty dob­rých rad a tipů při růz­ných nemo­cech a nachla­ze­ních a jak na člo­vě­ka půso­bí rost­lin­ky, kte­ré jsou zde před­sta­ve­ny. Také se zde dozví­te, jak si správ­ně při­pra­vo­vat bylin­né čaje a jakou moc mají éte­ric­ké ole­je.

Kniha je napsa­ná vcel­ku zají­ma­vě. Jediné co se dá kníž­ce vytknout je, že když se začte­te do něče­ho, co vás zaujme, tak vás něko­li­krát autor­ka odká­že na jinou strán­ku, kde čte­ní pokra­ču­je a tak čas­to lis­tu­je­te ze strán­ky na strán­ku.

Nicméně, pro mě kni­ha byla vel­mi pouč­ná a vím, že jsem ji nečet­la napo­sle­dy a ráda se k ní budu vra­cet. Je vyba­ve­na krás­ný­mi foto­gra­fie­mi a poměr­nou část foti­la sama autor­ka, což hod­no­tím vel­mi klad­ně. Moc se mi také líbí, že autor­ka není jed­na z těch, co by úpl­ně vypus­ti­la moder­ní medi­cí­nu, a občas ji i sama dopo­ru­ču­je (např. při těž­kých nemo­cech, nebo nepo­le­vu­jí­cích obtí­žích). Několikrát upo­zor­ňu­je, že i léči­vou rost­li­nou se dá hod­ně poka­zit, nebo se dokon­ce pře­dáv­ko­vat. Proto se zde čte­nář dozví spous­ty zají­ma­vých věcí, kte­ré, pokud se bude držet návo­du, mu pomo­hou odbou­rat někte­ré chro­nic­ké obtí­že a nemo­ci.

Knížka Rostlinná anti­bi­o­ti­ka, by urči­tě nemě­la chy­bět v žád­né domác­nos­ti, pro­to­že bude dob­rým pomoc­ní­kem a rád­cem.

Hodnocení: 89%


Počet stran: 128
Rozměr: 165x200
ISBN:  978-80-8111-305-5
Kniha ke kou­pi na NOXI ‚s.r.o.


Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty7. listopadu 2016 Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty Kondiční trénink pro bojové sporty je dle mého názoru další úspěšnou knihou v sérii knih týkajících se sportů, a proč si to myslím? Pojďme se na tuto knihu podívat z blízka... Jak už […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky21. srpna 2018 Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky Lilian je pětatřicetiletá vdova, která po smrti svého manžela Dana zůstane sama se dvěma dcerami – 8 a  5let. Pracuje jako ilustrátorka ve vydavatelství učebnic. Dostane zajímavou zakázku, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]