Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > ARTCAM srdečně zve na poslední předprázdninový večer ve Studiu Béla

ARTCAM srdečně zve na poslední předprázdninový večer ve Studiu Béla

stb
stb

Čtvrtek 28. 6. od 20 hod v kině Maďarského insti­tu­tu v Praze (Rytířská uli­ce č.p. 25-27, Praha 1, met­ro Můstek)

8. 6. Studio Béla - Oslava čtvrt­let­ní­ho pro­vo­zu a fil­mo­vé věš­tě­ní…

Jaké fil­my chys­tá­me pro násle­du­jí­cí sezó­nu? Které nej­za­jí­ma­věj­ší titu­ly z Cannes, Berlinale, Rotterdamu a dal­ších fes­ti­va­lů se obje­ví i v čes­kých kinech? A co si z fil­mo­vých novi­nek nene­chat ujít na tuzem­ských let­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech? S tím nej­za­jí­ma­věj­ším vzor­kem vás 28. 6. ve Studiu Béla sezná­mí šéf­re­dak­tor časo­pi­su Cinepur Jan Kolář a fil­mo­ví kri­ti­ci Aleš Stuchlý (radio Wave) a Antonín Tesař (A2).

Studio Béla pro vás od pod­zi­mu chys­tá spe­ci­ál­ní fil­mo­vé kino-premiéry čes­kých vizu­ál­ních uměl­ců a uměl­kyň. Marek Ther, vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011), Adéla Babanová, fina­list­ka stej­né ceny pro rok 2012, a Madla Bažantová z autor­ské­ho dua Zóna ozdo­by, kte­ré tvo­ří spo­lu s Petrem Markem, před­sta­ví své nové fil­my, jež budou na pod­zim uve­de­ny ve Studiu Béla.

Na část veče­ra se díky DJ/VJ per­for­man­ci Jirky Havlíčka pro­mě­ní kla­sic­ký kinosál v audi­o­vi­zu­ál­ní labo­ra­toř…. poz­dě­ji ve večír­ko­vé kor­zo.

Vstupné a občer­stve­ní za dob­ro­vol­né

Losování o fil­mo­vé ceny


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05457 s | počet dotazů: 218 | paměť: 56073 KB. | 29.05.2022 - 14:33:42