Kritiky.cz > Pro domov > Áron na zahradě

Áron na zahradě

img a304282 w1682 t1515358692

Áron je rost­li­nou, kte­rá je schop­na na sebe něko­li­krát roč­ně strh­nout na sebe zvý­še­nou pozor­nost. Poprvé to je, když áron kve­te. Tehdy doká­že člo­vě­ka zaujmout jak veli­kos­tí své­ho kvě­tu, tak i jeho tva­rem a bar­vou. Pokud jeho plo­dy dozrá­va­jí, pře­kva­pí nás záři­vě čer­ve­né bobu­le. Tyto bobu­le mají naslád­lou chuť a zabar­vu­jí se kon­cem léta.  Hlízy z Áronu obsa­hu­jí veli­ké množ­ství cuk­rů a škrobů. Je zná­mo, že se v době nou­ze hlí­zy z Áronu pou­ží­va­ly jako náhraž­ka bram­bor, nebo mou­ka, kte­rá se při­dá­va­la při peče­ní chle­ba.  Áron u nás kve­te v dub­nu a květ­nu. Tato rost­li­na se roz­dě­lu­je na odrů­dy Áron východ­ní, Árón ital­ský a Áron pla­ma­tý.
árón plamatý

Árón plamatý

Odrůda Árón pla­ma­tý je v době kvě­tu cha­rak­te­ris­tic­ký výraz­ným toul­cem. Svým kvě­ten­stvím je Árón pla­ma­tý rost­li­nou veli­ce deko­ra­tiv­ní. Rostlina má vytr­va­lý hlí­zo­vi­tý odde­nek. Její zají­ma­vé kvě­ten­ství má podo­bu polo­za­vře­né­ho toul­ce. Rovněž i její lis­ty jsou zají­ma­vé, neboť na nich má cha­rak­te­ris­tic­ké skvr­ny. Lidé kdy­si této rost­li­ně říká­va­li čer­tův zub, a pro­slý­cha­lo se, že její hlí­za v noci hla­si­tě mlaská, a vůbec celá rost­li­na se vše­li­jak pohy­bu­je a krou­tí.  Lidé ji také vyko­pá­va­li o sva­to­ján­ské noci, neboť měla mít údaj­ně mno­hem vět­ší čarov­né účin­ky.
bílá květina

Árón italský

Tato odrů­da rost­li­ny se nej­čas­tě­ji pěs­tu­je v zahra­dách, neboť je veli­ce deko­ra­tiv­ní. Árón ital­ský se v pří­ro­dě vysky­tu­je v již­ní Evropě, Itálii, Holandsku, Velké Británii, na Krymu a také na Kavkaze. V zahra­dách je ten­to druh rost­li­ny veli­ce nápad­ná pro svo­je zají­ma­vé kvě­ty. Rovněž jeho lis­ty jsou okras­né svým mra­mo­ro­vá­ním. Árónu ital­ské­mu pro­spí­vá vlh­čí a také výživ­ná půda. Měl by být vysa­zo­ván v polostí­nu až stí­nu. Tato okras­né rost­li­na se čas­to vysa­zu­je na zahra­dách pro oži­ve­ní prázd­ných míst, kte­rá jsou pod stro­my a keři. Vhodná je rov­něž pro výsad­bu na stin­ných mís­tech na skal­ce.
Je tře­ba však mys­let na to, že Árón je rost­li­nou vyso­ce toxic­kou. Jeho dráž­di­vé účin­ky jsou patr­né napří­klad na pokož­ce, pokud se na ni dosta­ne šťá­va z Áronu.

  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Zahrada od profesionála5. května 2020 Zahrada od profesionála Nedílnou součástí každého domu, ať už nového, staršího či řadového je samozřejmě zahrada. Je logické, že si většina lidí přeje mít zahradu krásnou a udržovanou. Vždyť právě zahrada je […]
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […]
  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […]
  • Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou27. března 2020 Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou Papírová alba se mohou již v dnešní technické době zdát jako přežitkem. Vždyť, co s takovým papírkem s fotografií, který časem zežloutne, když si můžeme prohlížet super barevné, digitální […]
  • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com