Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Arnold Alois Schwarzenegger (* 30. čer­ven­ce 1947, Thal poblíž Štýrského Hradce, Rakousko) je rakousko-americký spor­to­vec, herec a repub­li­kán­ský poli­tik. V letech 2003–2011 zastá­val úřad guver­né­ra Kalifornie. Je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších kul­tu­ris­tů his­to­rie. Vyhrál nespo­čet sou­tě­ží v kul­tu­ris­ti­ce a silo­vém troj­bo­ji – nej­cen­něj­ší jsou jeho vítěz­ství Mr. Olympia (7krát) a Mr. Universe (5krát).

Jako herec hra­je zejmé­na posta­vy tvr­dých mužů v akč­ních fil­mech, v nichž úro­ču­je svo­ji vypra­co­va­nou posta­vu. Díky ní byl také v Guinnessově kni­ze rekor­dů ozna­čen jako nej­do­ko­na­le­ji vyvi­nu­tý muž na svě­tě. Dokázal se pro­sa­dit ve fil­mo­vém prů­mys­lu i přes to, že neměl herec­ké vzdě­lá­ní. Jeho nej­zná­měj­ší fil­mo­vé role jsou Terminátor a Barbar Conan. V roce 1979 spo­lu­pra­co­val na kni­hách „Arnoldovo for­mo­vá­ní posta­vy pro ženy“ a „Arnoldova kul­tu­ris­ti­ka pro muže“. V roce 1985 vydal za svou kari­é­ru nespo­čet pub­li­ka­cí, mezi nimi i kni­hu „Encyklopedie moder­ní kul­tu­ris­ti­ky“. V říj­nu 2003 se stal po mimo­řád­ných vol­bách 38. guver­né­rem stá­tu Kalifornie.

Jeho man­žel­kou je Maria Shriverová (nar. 1955), kte­rá pochá­zí z Kennedyovské dynastie. Její mat­kou je Eunice Kennedy Shriver, sest­ra pre­zi­den­ta USA Johna Fitzgeralda, minis­t­ra Roberta Francise a sená­to­ra Edwarda Moorea Kennedyho. 9. květ­na 2011 man­že­lé ozná­mi­li, že se roz­chá­ze­jí a že budou žít oddě­le­ně. Shriverová opus­tí rodin­né síd­lo v Brentwoodu.

V říj­nu 2013 vyšla v nakla­da­tel­ství XYZ kni­ha pamě­tí Arnolda Schwarzenneggera Total Recall - můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh.


Detaily o článku Arnold Schwarzenegger


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23181 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58365 KB. | 11.08.2022 - 13:10:20