Kritiky.cz > Recenze her > AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.

AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.

areaz 8211 dal slovensk hodn zaj mav hra mVJ9zFUmB08

Nová hra je na Steamu. Sice ješ­tě stá­le v před­běž­ném pří­stu­pu, ale je to čes­ko­slo­ven­ská. Slovenští tvůr­ci se roz­hod­li udě­lat hru o pře­ži­tí.

Je to oprav­du těž­ká hra, pro­za­tím jsem dva­krát hru začal a nepo­da­ři­lo se mi pře­žít do dal­ší­ho dne. Hlavní posta­vu tvůr­ci posa­di­li na malý ost­rov (je jed­no, jest­li muže nebo ženu) a necha­li hrá­če, aby si našli způ­sob jak pře­žít dal­ší den.

Ostrov je to vel­ký a v postu­pu Vám pomá­ha­jí úko­ly, kte­ré Vám napo­ví, jak pře­žít kaž­dou minu­tu. Jak si vytvo­řit ohniš­tě, jak si vytvo­řit zbra­ně a postup­ně (tedy, já k tomu zatím nedo­šel) jak si vyro­bit pas­ti na zví­řa­ta.

Při respa­w­nu na ost­ro­vě máte ener­gii, kte­rou může­te nabít jíd­lem, vodou... Ale utrá­cí­te ener­gii pomo­cí jaké­ko­liv čin­nos­ti, kte­rou může­te na ost­ro­vě dělat. Hlavní způ­so­bem utrá­cet ener­gii je tvo­ře­ní věcí z nasbí­ra­ných věci a postup­né běhá­ní po ost­ro­vě. Opravdu si musí­te roz­mys­let, za co se svo­jí ener­gii udě­lá­te. Najít jíd­lo, pití je těž­ké, a tak pře­ži­tí vaší oblí­be­né posta­vy není snad­né.

Grafika hry je vel­mi jed­no­du­chá, a tak hru roz­běh­ne­te ply­nu­le na vět­ši­ně nor­mál­ních počí­ta­čích. Je vidět, že se na hod­ně věcech v rám­ci před­běž­né­ho pří­stu­pu neu­stá­le pra­cu­je. Každou chví­li něco tvůr­ci vylep­ší. Denní cykly, mlhu, nové mož­nos­ti, jak ener­gii své­ho ava­ta­ra nabít, a tak hra, až bude kom­plet­ní, tak bude ješ­tě lep­ší a bude mít všech­no, co by si fanouš­ci hry přá­li.

Hlavní bodem toho­to člán­ku je to, že urči­tě pod­poř­te čes­ko­slo­ven­ské tvůr­ce, aby je bavi­lo tvo­řit hry. Hra AreaZ je v před­běž­ném pří­stu­pu, a tak kaž­dá stov­ka se hodí. A za cenu 10 € váž­né není dra­há, aby si hráč užil tro­cha pře­mýš­le­ní, jak pře­žít na ost­ro­vě.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
AreaZ
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […] Posted in Recenze her
  • 1144020 screenshots 20200728170459 128. července 2020 Golftopia Golftopia od MinMax games ltd. je hybridní, golfový simulátor zasazený do futuristického světa. Doménou hry je převážně volnost a záleží jen na vaší představivosti a kreativitě jak si […] Posted in Recenze her, Recenze
  • Paws and Claws – Fantastic Pets12. března 2015 Paws and Claws – Fantastic Pets Únava: 6/10 Vlastní hodnocení: 90% Výrobce: HTQ Žánr: simulátor Počet hráčů: konzole: 1-2, co-op 2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 29.4.2011 Doporučený věk: od 7let Hru […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze18. března 2015 Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balíček, co jsem si koupil. Ihned se mi líbil. Malý ostrůvek kolem hor ve vysokých horách. Čekaly mně nové další úkoly a zbraně a hlavně nový těžký […] Posted in Recenze her
  • Doom - 95 %21. května 2016 Doom - 95 % Tak čím tak začít recenzi? Má to vůbec cenu si koupit Dooma? Ve verzi 2016? To je otázka. Doomovi je teď 23 let.  V době, když vznikala Česká republika, v době, kdy si většina lidí mohla […] Posted in Recenze her
  • Fallout 415. listopadu 2015 Fallout 4 Tak zas vyšla úspěšná hra. Není to pokračování GTA, ale je to postapokalyptický svět ve světě Fallout. První Fallout vyšel v roce 1997. Poslední díl vyšel tento listopad. Co nás čeká? […] Posted in Recenze her
  • Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)27. ledna 2015 Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean) Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: Disney Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 13.5.2011 Doporučený věk: od 7let Na úvod hodnotím […] Posted in Recenze her
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti13. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě, ostatně jak napovídal název této knihy. Nedalo mi to a do knihy jsem se začetla hned po prvních […] Posted in Recenze knih
  • 23. července 2015 SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12. 08. 2013 Výrobce: Activision Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: […] Posted in Recenze her
  • Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.16. října 2019 Pilgrims - Další nová vynikající česká hra. Za dávných časů, kdesi v království, žil jeden tulák, který prohrál karty. Král je s čertem, lupičem a dalšími osobami. Aby se mohl dostat z království ven musí najít ptáčka pro […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...